Ponedjeljak, 17. oktobar 2011. godina

U ponedjeljak, 17. oktobra 2011. godine u 10,30 sati bit će održan sastanak sa predstavnicima firme Inžinjering d.o.o. Jelah;

U 13,00 sati sastanak sa delegacijom Udruženja penzionera.

O Press Opcine