Realizovan prvi redovni monitoring

Realizovan prvi redovni monitoring na projektu „Sakupljajmo PETice“ koji realizuje udruženje „EKO-MLADI“ i općina Tešanj od strane UNDP-ovog monitoring tima

Dana 09.11.2011 godine sa početkom u 11h u prostorijama udruženja „EKO-MLADI“ u MZ Jablanica je realizovan prvi redovni monitoring na projektu „Sakupljajmo PETice“ od strane UNDP-ovih predstavnika. Ispred Udruženja članove monitoring tima su primili Predsjednik udruženja (Adnan Lihić) i Potpredsjednik udruženja (Admir Plančić).

Shodno potpisanom ugovoru o realizaciji ovog projekta, finansijer je uplatio prvu tranšu sredstava, a nakon toga je Udruženje i općina Tešanj sa partnerima na projektu krenulo u realizaciju projekta. Partneri na projektu su sve osnovne i srednje škole sa područja općine Tešanj te firma OMORIKA iz Doboja.

Do sada, a u skladu sa projektnim prijedlogom, logičkim okvirom, planom aktivnosti i budžetom, su realizovane između ostalih i sljedeće aktivnosti:

– Potpisan sporazum sa partnerima
– Izvršena nabavka kontejnera, kanti, vreća i naljepnica za sve škole
– Potpisani ugovori sa lokalnim radio stanicama i lokalnom TV
– Počela realizacija medijske kampanje (promotivni džinglovi i emisije)
– Štampani letci i posteri i distribuirani za sve škole i za sve učenike
– Sedmično vršen odvoz sakupljenih količina PET ambalaže
– Izvršena nabavka potrebne opreme i materijala potrebnog za uspješnu implementaciju dosadašnjih aktivnosti
– Realizovane određene aktivnosti na promociji projekta
– I druge planom predviđene aktivnosti.

Nakon detaljne analize kompletne dokumentacije, postavljenih pitanja, sumiranja odgovora i diskusije članovi monitoring tima ispred UNDP-a su konstatovali da je organizacija ispunila sve očekivane rezultate sa zadovoljavajućom kvalitetom rada. Također je konstatovano da su na ovaj način ispunjeni svi uslovi za uplatu druge tranše sredstava, te da će se nastavak realizacije projekta moći nastaviti u skladu sa planiranim aktivnostima.

Na kraju su se predstavini UNDP-a zahvalili predstavnicima Udruženja za prijem, kooperativnost i dostupnost svih neophodnih podataka i dokumentacije kako bi ovaj redovni monitoring mogao biti ovako uspješno realizovan.

Pregled sakupljenih količina PET ambalaže po školama od početka realizacije projekta „Sakupljajmo PETice“ pa do 01.11.2011 godine možete vidjeti u tabeli u prilogu.

U narednom periodu ćemo vas informisati o nastavku aktivnosti na projektu „Sakupjajmo PETice“ koji implementiraju udruženje „EKO-MLADI“ i općina Tešanj a u sklopu UNDP projekta “Jačanje lokalne demokratije/demokracije II- LOD II” kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura.

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *