Posjeta Ambasadi Saudijske Arabije

Delegacija Općine Tešanj u sastavu Doc.dr. Ismar Alagić, Savjetnik općinskog načelnika za pristup EU-fondovima i Hilmo Perčo, Direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj su posjetili Ambasadu Kraljevine Saudijske Arabije u BiH i razgovarali sa Ambasadorom Nj.E. Eid. M. Athakafi-jem. U razgovoru su istaknuti dobri kontakti koje predstavnici općine Tešanj već duže vremena posjeduju sa  Ambasadorom i bratskim narodom Kraljevine Saudijske Arabije. Gosti iz Tešnja su domaćina upoznali sa realizacijom strateških projekata općine i mogućnostima saradnje sa finansijskim i razvojnim institucijama gdje je Saudijska Arabija značajan dioničar. Tu prvenstveno mislimo na Saudijski razvojni fond i Islamsku banku. Predstavnici Općine Tešanj su tokom razgovora predstavili aktivnosti na realizaciji projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda na području cjelokupne općine. Ambasador je uputio lijepe riječi i priznanje za rad Općinskog načelnika, a stanovnicima općine Tešanj se zahvalio na iskazanom gostoprimstvu tokom njegovih ranijih posjeta općini Tešanj. Ambasador Nj.E.  Eid. M. Atthakafi je posebno priznanje uputio za rezultate općine Tešanj u području razvoja konkurentnog poslovnog okruženja i privlačenja novih investicija na prostor općine u proteklom periodu.

O Press Opcine