Sastanak sa predstavnicima Udruženja privrednika

Općinski načelnik Fuad Šišić zajedno sa saradnicima: Doc.dr. Ismar Alagićem, Savjetnikom općinskog načelnika za pristup EU-fondovima i Hamzalijom Hojkurićem, Pomoćnikom općinskog načelnika za privredu, finansije i inspekcijske poslove je primio delegaciju udruženja privrednika Biznis centar “Jelah-Tešanj”. Delegaciju privrednika su sačinjavali: Muharem Sejdić, Kasim Kotorić, Mensur Krdžalić i Osman Saračević. Teme sastanka su bile provođenje odluke o građevinskom zemljištu i organizacija Sajma tešanjske privrede 2012. godine. Privrednici su iznijeli prijedloge za unapređenje Odluke o građevinskom zemljištu, na šta su predstavnici općine Tešanj odgovorili prijedlogom usaglašenog modela pribavljanja sredstava za provođenje daljih aktivnosti na provođenju odluke koja će doprinijeti daljem razvoju lokalnih zajednica i jačanju poslovnih zona. Na sastanku je razmatran koncept organizacije Sajma tešanjske privrede 2012. godine. Do donošenja konačne odluke potrebno je uspostaviti komunikaciju sa organima vlasti na kantonalnom i federalnom nivou oko njihove uključenosti u predmetni projekat. Navedenu obavezu je preuzeo Doc.dr.Ismar Alagić. Odato je priznanje udruženju privrednika na organizaciji dosadašnjih sedam sajmova, a predloženo je da se ide na organizaciju izložbe tešanjske privrede kroz osavremenjeni koncept i nove prateće aktivnosti.

O Press Opcine