Srijeda, 28. decembar 2011. godina

U srijedu, 28. decembra 2011. godine od 7,30 sati Općinski načelnik će privatno primati stranke;

U 13,00 sati 35. sjednica Općinskog vijeća Tešanj.

O Press Opcine