Edukacija administracije: ISO standard

Danas je u Sali Općinskog vijeća Tešanj održana edukacija administracije na temu ISO standardi – alat ili dokumentacija? Predavač je bio Predstavnik rukovodstva za kvalitet (PRK) Ferid Mustafić. Nakon održane prezentacije, predavač i uposlenici su razgovarali o konkretnim primjerima primjene ISO standarda u Općini Tešanj.

O Press Opcine