Saziv za 35. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj: 7/08),

 

 

S A Z I V A M

35. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 28.12.2011. godine, (SRIJEDA), s početkom u  13,00 sati,  u  sali Općinskog vijeća Tešanj

 

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj”  broj 7/08) za 35. sjednicu Općinskog vijeća predlažem slijedeći

DNEVNI  RED

1.

Prijedlog Zaključka vezanog za inicijativu Grupe građana MZ Ljetinić po pitanju Odluke o razrješenju organa MZ i imenovanju povjerenika;

2.

Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2012. godinu;

3.

Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2012. godinu;

4.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu;

5.

Prijedlog Odluke o prenosu prava korištenja na nekretninama na Općinu Tešanj (zgrada Obdaništa);

6.

Prijedlog Odluke o utvrđivanje općeg interesa za izgradnju bunara na katastarskoj parceli broj: 929 k.o. Miljanovci Gornji;

7.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju nekretnina na korištenje po zahtjevu “Madi” d.o.o. Tešanj;

8.

Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na prostoru benzinske pumpe “Ćeman Energoprom” na Tešanjci;

9.

Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj.

NAPOMENA:

–    Cjelokupan materijal za ovu sjednicu dostavljen je uz Saziv 34. sjednice i pred početak 34. sjednice dana 21.12.2011. godine


PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Esmir Subašić

 

O Press Opcine