Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila rebalans budžeta za 2011. godinu

Na svojoj 45. sjednici, održanoj jučer, Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je rebalans budžeta za 2011. godinu. Razlozi za donošenje izmjena budžeta Zeničko-dobojskog kantona su višestruki, a jedan od osnovnih je manjak ostvarenih javnih prihoda u odnosu na očekivane. Međutim, na politiku izvršavanja budžeta za ovu godinu najviše je uticalo neplanirano povećanje plata za osam odsto, dogovoreno sa predstavnicima granskih sindikata budžetskih korisnika u aprilu ove godine. Od ukupno 8,1 milion KM koliko iznosi razlika između planiranog i rebalansiranog budžeta, više od polovine, oko 4,5 miliona KM odnosi se na plate budžetskih korisnika. Ostalo čine povećanje cijena energenata i ostalih materijalnih troškova te dodatnih pojedinačnih zahtjeva za preraspodjelom sredstava u okviru odobrenog budžeta dostavljenih od strane budžetskih korisnika u toku izrade izmjena budžeta za ovu godinu.

Na ovoj sjednici data je saglasnost na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu te saglasnost na Finansijski plan ove ustanove za 2012. godinu.

 

Press služba ZDK

O Tesanj Net