Naredba: Električna energija

Povodom apela Premijera Vlade Federacije BiH za štednjom električne energije, a u cilju podrške snabdijevanju električnom energijom domaćinstava i industrije, Općinski načelnik je donio Naredbu o obustavi rada javne rasvjete do uspostavljanja normalizacije u isporuci električne energije. Od ove naredbe će biti izuzeta uža područja grada Tešnja, zatim uža područja naselja Jelah i Tešanjka.

Molimo građane općine Tešanj da imaju razumijevanje za nastalu situaciju.

 

O Press Opcine