Proljetno čišćenje puteva

Općina Tešanj i ove godine ispunjavajući ciljeve Eko-vizije planira provesti još jednu akciju na čišćenju i uređenju okoliša.

Pripremljena je akcija čišćenja lokalnih cesta na području Općine, s obzirom da po dolasku proljeća imamo velike količine otpada pored puteva, posebno PET ambalaže koju nesavjesni pojedinci bacaju i time štete i sebi i drugima.

Da bismo općinu Tešanj učinili ljepšom kao turističku i poslovnu destinaciju, opredjeljenja smo da je potrebno da svi zajedno uradimo još više na očuvanju prirode i okoliša, posebno čišćenja i očuvanja onoga što imamo kao prirodne resurse.

Pozivamo sve zainteresirane građane, škole, udruženja i privrednike da uzmu učešće u čišćenju putnih pojasa uz sve ceste općine Tešanj, shodno mogućnostima.

Akcija je planirana za subotu i nedjelju 24. i 25. mart 2012. godine sa početkom u 800 sati.  Svi zainteresovani za učešće u akciji mogu dobiti informacije na telefon 032 650-022 lokal 121, Služba za društvene djelatnosti, komunalne poslove i ekologiju općine Tešanj.

Uvjereni smo da ćemo zajedno uspjeti učiniti naš životni i radni prostor ugodnijim i ljepšim za nas i za buduće generacije. Pridružite nam se.

OPĆINSKI NAČELNIK

Fuad Šišić, dipl. ing. maš.

O Press Opcine