Čišćenje putnog pojasa i divljih deponija

U nedjelju, 18. marta 2012. godine Udruženje EKO-MLADI realizovali su akciju čišćenja putnog pojasa na realiciji Karamutovi (zgrada MUP-a) do Izletišta Kiseljak i uklanjanje divlje deponije na lokalitetu Ćatin greb (jedna velika, te tri manje). U akciji je učestvovalo šest aktivista ispred udruženja EKO-MLADI, a ovom prilikom skupljeno je cca 100 vreća raznovrsnog otpada.

O Press Opcine