Razgovori sa građanima

Općinski načelnik sa saradnicima iz urbanizma jučer je imao cjelodnevne razgovore sa građanima Jelaha. Nakon što je Općinsko vijeće donijelo zaključak po kome je ostavljeno Općinskom načelniku 30 dana da pronađe konačan prijedlog Urbanističkog rješenja Centar, Jelah tj. Kulturno-sportskog centra, odnosno Sportske dvorane koje bi dobilo podršku zainteresovanih strana, Općinski načelnik sa saradnicima odlučio je pozvati svakog desetog građanina sa spiska građanske inicijative kako bi se situacija potpuno razjasnila.
Općinski načelnik je nakon jučerašnjih razgovora izrazio svoje zadovoljstvo sa onim što je mogao neposredno čuti, i iako postoje različita stajališta i viđenje rješenja samih građana sa područja Jelaha, Općinski načelnik je izrazio optimizam da se može doći do rješenja prihvatljivog za sve zainteresovane strane. Slijede razgovori sa predstavnicima organa MZ Jelah, vlasnicima privatnih parcela, predstavnicima NVO, te zainteresovanim investitorima.

O Press Opcine