Šesti međunarodni simpozij stomatologije u Tešnju

Općinski načelnik primio je u radnu posjetu Samira Dr. Hundura koji već godinama sudjeluje sa stručnim radovima na međunarodnim simpozijima stomatologa. Dr. Hundur je uručio Općinskom načelniku obavijest da je Udruženje stomatologa FBiH donijelo odluku da se Šesti međunarodni simpozij stomatologa održi u Tešnju, u periodu 29.-31.03.2013. godine.
Općinski načelnik je istakao spremnost Općine Tešanj da bude dobar domaćin kao i u drugim prilikama i na najbolji način predstavi lokalne resurse i ugodan ambijent za rad sudionika ovog simpozija.

O Press Opcine