Ponedjeljak, 14. maj 2012. godina

U ponedjeljak, 14. maja 2012. godine u 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća bit će održana druga edukacija mladih na temu Izrada biznis planova.

O Press Opcine