Lokalna razvojna strategija

Jučer je održan treći sastanak na temu izrade novog integralnog lokalnog strateškog razvojnog dokumenta. Prezentovan je elektronski portal kao forum za građane koji će tokom cijelog procesa izrade novog dokumenta biti u funkciji i na raspolaganju svim zainteresovanim stranama. Portal je izradio Faruk Garić koji je jučer prezentovao vođama sektorskih strategija i strateške platforme, kao i Općinkom načelniku.
Portal će biti u funkciji od 15.06..2012. godina na adresi: http://www.opcina-tesanj.ba/strategija

O Press Opcine