Šišićeva Organizacija promovirana u Tešnju

GEDSC DIGITAL CAMERA

Zbog prevelike zainteresovanosti promocija najnovijeg štiva „Oraganizacija: struktura, vrijednosti, znanje“ – aktuelnog predsjedavajućeg tešanjskog Općinskog vijeća Fuada Šišića večeras nije održana u maloj već u velikoj sali „Centra za kulturu i obrazovanje“. Osim autora Šišića o knjizi govorili su recenzenti književnik Amir Brka i tešanjski načelnik Suad Huskić. Prenosimo u cijelosti što je prisutnim posjetiocima o najnovijoj knjizi neumornog Šišića rekao jedan od najpoštovanijih bh. pisaca Amir Brka.

A je li se ikad radilo i o čemu drugome
nego o davanju svega od sebe.
(Thomas Mann)

Naoko, ova knjiga Fuada Šišića drukčija je od prethodnih što ih je napisao, jer se one mogu formalno svoditi u teorijsko-edukativnu ili u iskustveno-ispovijednu odredbu. Organizacija je, međutim, sublimacija jednoga i drugog: ona je izraz istih tih, prethodno u njegovim knjigama samo uslovno, metodološki odvojenih, a, u suštini, prožimajućih se komponenti jedne te iste kreativne osobnosti – koja je sada dospjela do pune ljudske zrelosti i samosvijesti, sposobna da se izrazi kao cjelovit individuum, bez samozatajnosti – kao da mu je imperativna bila Aristotelova tvrdnja da je čovjek zoon politikon. Iz takve djelatno motivirane antropološke suštine dobili smo ovu knjigu Fuada Šišića – kao izraz njegove pune ljudske ostvarenosti.

Organizacija je, dakle, i u sadržajnom i u žanrovskom smislu nesvakidašnja, sretno i znalački, umno i plemenito koncipirana simbioza autorovih znanja o njezinu predmetu, utemeljena kako u otvorenosti i sposobnosti razumijevanja zakonitosti kretanja povijesti svijeta tako i u suvremenoj teorijskoj literaturi, i u Šišićevu svjetonazornom motrištu u kojem zasniva vlastita vrijednosna ishodišta, također i u osobnom životnom i političkom iskustvu. Pri tom, autor posve jasno otkriva vlastite izvore metafizičkih utemeljenja etičkih vrijednosti od kojih polazi, a, uz to, važno je naglasiti da ni eksplicitno ni implicitno ne dovodi u pitanje drugu i drugačiju mogućnost.
Uza sve druge općenite vrijednosti što ih je nedvojbeno dosegnula, Organizacija je i dragocjen instruktivni spis za sve koji su u menadžerskoj poziciji državnoadministrativne ili neke druge vrste. Ne bi me nimalo čudilo ako je to bio izvorni i osnovni, a neeksplicirani motiv Fuada Šišića da napiše ovu jedinstvenu knjigu.

Ukupno uzevši, ova se knjiga ne nudi na razumijevanje niti jednome usko specijalističkom aspektu, jer posrijedi je cjelina, kakav je i čovjek općenito – sa svim specifičnostima djelatnog iskustva i duhovne utemeljenosti njezina autora. Svaki partikularan recepcijski pristup neminovno će, dakle, onemogućiti čitatelju da Organizaciju doživi u punini njezina značaja: u prepletu univerzalno-etičkih vrijednosnih utemeljenosti i horizontalno-povijesne praktičnosti.

Budući da nemamo posla sa fikcionalnim, sa djelom imaginacije – s Organizacijom dobivamo najviše što se uopće može očekivati od knjige koja svoju egzistenciju crpi i iz nebeske i iz zemne čovjekove zasnovanosti. Iskustvo je individualno, konkretno, svedivo čak i do etike raduškog hodže Kajme, ali pretenzija je autora ka univerzalnom čovjeku u njegovoj djelatnoj dimenziji. A ova se sinteza ovdje posve nesporno i prirodno ostvaruje, jer i kad u iskustvenim primjerima, i u naraciji o hodži Kajmi, i u čistim edukativno-instruktivnim pasažima ima u vidu osobe koje obavljaju društvene funkcije – Fuad Šišić niti jednoga momenta ne zatomljuje sveljudski, pa ni obzor svijeta kao Svijeta. Drukčiji pristup, bez otvorenosti za njezine univerzalne pretenzije i domete, neće moći dosegnuti vrijednosti ove knjige. Jer, na koncu, šta je Svemir nego organizacija.

Ne znam mnogo knjiga koje toliko liče na svoga autora kao što ova izražava Fuada Šišića kakvoga znamo – onoliko koliko smo za to imali prilike i koliko smo za to sposobni. Ovim riječima Šišićevo djelo opisao je književnik Amir Brka.

O Halid Fejzic

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *