Penzije povećati novim investicijama, a ne nezakonitom prodajom državne imovine

Saopćenje za javnost

Suočena sa neuspjehom otvaranja novih radnih mjesta “za čovjeka”, polupraznim budžetom  Federacije BiH  i stalnim zaduživanjem kod MMF-a, Vlada  Federacije  BiH po drugi put pokušava  nezakonito  prodati objekte  PIO FBiH, kao državnu  imovinu  koja je pod zabranom raspolaganja.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu upozorava premijera Nikšića i Vladu Federacije BiH  da je Vlada samo korisnik  ove državne  imovine iz kontinuiteta, a ne vlasnik i da bi njenom prodajom počinili krivično djelo zloupotrebe položaja. Odluka bi bila pravno ništavna  i ne bi proizvodila pravno dejstvo. Njeno donošenje bilo bi u suprotnosti sa članom 2. stav 2. Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom od 18.03.2005.godine, a kojim  “svaka odluka, akt, ugovor ili bilo koji drugi pravni instrument, kojim se raspolaže imovinom iz zabrane suprotno odredbama ovoga zakona ništavan je “.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu podržava zahtjeve za povećanje penzija, ali ne nezakonitom prodajom objekata PIO FBiH, već  privlačenjem investicija  i otvaranjem novih radnih mjesta.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu izražava sumnju da je na djelu pokušaj SDP-ovog premijera da  u dosluhu  sa SNSD-om legalizira  stotine nezakonitih  prometovanja državnom imovinom u BiH, suprotno odredbama Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom.

 

Press služba OS SBiH TEŠANJ

About Tesanj Net

Komentariši