JAVNI POZIV ZA VRŠNJAČKE EDUKATORE/ICE

cerk-2

OD ŠKOLE DO POSLA U PET KORAKA – ”5K” je program Jedinstvene organizacije mladih iz Jelaha u oblasti profesionalne orijentacije mladih u okviru projekta ”Centar za razvoj karijere mladih – CERK”. Cilj programa ”5K” je razvoj održivog procesa uspostavljanja principa savremenog ekonomskog konteksta obrazovanja i zapošljavanja mladih sa jedne strane i ekonomski prosperitet lokalne zajednice (općine Tešanj) s druge strane. Program se realizuje u partnerstvu sa obrazovnim ustanovama (osnovne i srednje škole) na području općine Tešanj, privatnim sektorom kao i konzorcijem organizacija civilnog društva koji čine Jedinstvena organizacija mladih Jelah kao nosilac projekta i Univerzalna škola sporta Jelah, Centar za razvoj i podršku Tuzla, Topeer Doboj i Centar za omladinski rad i neformalno obrazovanje Maglaj kao partneri na projektu.

Program ”5K” će razviti i realizovati mladi (budući vršnjački edukatori/ce) u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj uz podršku i supreviziju menadžmenta obrazovnih ustanova i pomenutog konzorcija organizacija civilnog društva što će omogućiti da se program uskladi sa lokalnim potrebama tržišta rada, unaprijedi i postane održiv te smanji raskorak između potreba poslodavca i individualnih znanja i osobina mladih. Program omogućava mladima i učenicima/cama osnovnih i srednjih škola da prepoznaju i razviju svoje kapacitete, interese i sposobnosti u donošenju značajnih odluka u pogledu obrazovanja, osposobljavanja, zanimanja i upravljanja svojim procesima u učenju, radu i drugim situacijama.

Program ”5K” je podijeljen u dva dijela:

1. JAČANJE KAPACITETA VRŠNJAČKIH EDUKATORA/ICA
(Novembar – Decembar 2013)
Kroz 30 sati edukacije budući Vršnjački edukatori/ce će paralelno raditi na razvoju programa 5K i pripremati se za samostalno vođenje ovog programa u osnovnim i srednjim školama. Obuka obuhvata 5 cjelodnevnih treninga i teme: testiranje za procjenu karijere, karijerno informisanje i usmjeravanje, istraživanje karijere kroz informativne razgovore, istraživanje karijere kroz šegrtovanje kod poslovnih subjekata i karijerno savjetovanje. Cilj ovog dijela programa 5K je uspostavljanje funkcionalnog i održivog sistema i programa profesionalne orijentacije za mlade na prelazu u viši nivo školovanja, odnosno u tržište rada.

2. REALIZACIJA PROGRAMA 5K
(Decembar 2013 – April 2014)
Kroz pet mjeseci Vršnjački edukatori/ice će paralelno raditi na realizaciji programa 5K i obuci novih Vršnjačkih edukatora/ica u osnovnim i srednjim školama. Obuka obuhvata 5 trosatnih treninga i teme kao i u prvom dijelu programa ”5K”. Cilj ovog dijela programa ”5K” je unaprijediti školske kapacitete u oblasti profesionalne orijentacije i podstaketi mlade i učenike/ce da učešćem u svim fazama programa preuzmu odgovornost za svoju budućnost u pogledu izbora školovanja i zapošljavanja.

Pozivamo zainteresovane i motivisane mlade ljude između 15 i 30 godina sa područja općine Tešanj koji žele uzeti aktivno učešće u ovom programu te na taj način doprinijeti razvoju efikasnog i efektivnog sistema profesionalne orijentacije mladih i povećanju odgovornosti i kapaciteta mladih kod izbora školovanja i zapošljavanja.

Broj mjesta je ograničen, učešće BESPLATNO, stoga se požurite i prijavite…

ROK ZA PRIJAVU JE 15.11.2013.
Više informacija o programu ”5K” i prijavni formular možete dobiti putem na:
T: +387 32 664 114; E: [email protected]; W: www.cerk.ba; F: www.facebook.com/cerk.ba

Projekat ”Centar za razvoj karijere mladih – CERK” se realizuje u okviru UNDP-ovog projekta ”Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III” kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.

Budite kreatori Vaše budućnosti!

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *