25.11.2013 godine održana Skupština udruženja „Tragovi-Crni Vrh“

U ponedjeljak 25.11.2013 godine sa početkom u 11h u prostorijama OŠ „Gazi Ferhad-beg“ U Jablanici održana je Skupština udruženja „Tragovi-Crni Vrh“.

2.1

Na početku je intonirana himna Bosne i Hercegovine, te je otvorena Skupština i krenulo se sa radom prema dnevnom redu koji je Skupštini predložen i jednoglasno usvojen. Skupštinu je otvorio i vodio Potpredsjednik Skupštine Roša Suad uz podršku Potpredsjednika Savjeta mr. Plančić Ibrahima i Sekretara udruženja Lihić Adnana. Na samom početku Potpredsjednik je uputio iskrene čestitke u povodu 25. Novembra Dana Državnosti BiH te zahvalio prisutnima što su odvojili svoje vrijeme i što daju doprinos u radu Skupštine a koja je ujedno i prilika da zajedničkim skromnim druženjem obilježimo i Dan Državnosti BiH.

2.2

Nakon prezentovanih informacija sa održanih sastanaka Kolegija, Savjeta i Komisije, provedene diskusije po svakoj tačci te jednoglasno usvajanja, prešlo se na tačku izbora novog Predsjednika Skupštine udruženja „Tragovi-Crni Vrh“.
Poslije iznošanja prijedloga i provedene diskusije jednoglasno je za Predsjednika Skupštine izabran Spahić Fuad, dipl.ecc. direktor štamparije „PAPIR-KARTON“ iz naseljenog mjesta Čaglići, dosadašnji aktivni član Savjeta i aktivni član udruženja od osnivanja. Isti je dalje preuzeo vođenje Skupštine, i nakon kratkog pozdravnog govora i upućenih čestitki u povodu Dana Državnosti BiH, prešlo se na tačku izbora dva Potpredsjednika Skupštine i četiri nova člana Savjeta a sve to na upražnjena mjesta.

2.3

Na upražnjena mjesta dva Potpredsjednika Skupštine jednoglasno su izabrani Softić Midhat i Kalabić Jasmin. A nakon toga jednoglasno su izabrana i četiri nova člana Savjeta (na upražnjena mjesta) a to su: Spahić Mersed, Halilović Bećir, Sejdić Hazim i Sejdić Edin.

Pod tačkom razno se diskutovalo planiranim aktivnostima za naredni period kao i o otvorenim pitanjima unutar Udruženja.

Skupština je svoj radni dio završila u 12:30h.

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *