DRUGO POLUGODIŠTE- NOVI IZAZOVI, NOVI ZADACI,
(nadamo se) NOVE POBJEDE …

 

20. januara 2014. godine zakoračili smo u drugo polugodište školske 2013/2014. godine.
Nasmiješena lica đaka ali i nastavnika ( uprkos svim problemima koji se svakodnevno gomilaju) obilježili su ovaj prvi ponedjeljak drugog polugodišta u našoj školi. Prostorije osvježene i pripremljene za rad, zbornica nakon mnogo , mnogo godina sa novim ormarićima u koje će nastavnici konačno moći da odlože bar dio svojih stvari u nadi da će prije penzije dočekati kabinete i kabinetsku nastavu.
Januar je za učenike bio vrijeme odmora ali za Pedagošku službu škole gotovo da i nije bilo predaha. Urađenu su detaljne analize uspjeha nakon završetka prvog polugodišta ( uspjeh, vladanje, izostanci), analize frekvencije i distruibucije ocjena , pregledi pedagoške dokumentacije kako bi se nastavnici mogli detaljno o tome upoznati na sjednici Nastavničkog vijeća koja je održana u petak 17.01.2014. godine. Iz brojnih podataka koje su prisutnim nastavnicima prezentovali direktor škole Elvedin Ahmić i pedagogica Aida Brkić izdvojit ćemo samo da je srednja ocjena usjeha nakon završetka prvog polugodišta iz godine u godinu sve bolja ( za ovu školsku godinu iznosi 3,68) .
Po okončanju prvog polugodišta nema učenika sa sniženima vladanjem na loše i zadovoljava, frekvencija ocjenjivanja na nivou razredne i predmetne nastave je dobra a distribucija ocjena je urađena pojedinačno za svakog nastavnika te će se detaljnije analize vršiti na aktivima.
Raspust je bio vrijeme i za seminare, tako da su nastavnici razredne nastave i nastavnici bosanskog jezika i književnosti 15 i 16. januara bili na dvodnevnom seminaru kojem je domaćin bila Osnovna škola « 1. mart» Jelah a tema seminara je bila « Implemenracija definiranih ishoda učenja u jezičko- komunikacijskoj oblasti u Zeničko- dobojskom kantonu».
U drugoom polugodištu su novi izazovi:- nastavak kampanje koja se sprovodi u školi « SVI SMO ZA BOLJI USPJEH- UKLONIMO PREPREKE» i nove radionice za učenike i roditelje u sklopu iste , nove priredbe, takmičenja , mirovna sedmica , Dan škole, projekti učenika devetih razreda…
Čeka nas još mnogo, mnogo toga, ali smo spremni.
ZAJEDNO – DO BOLJIH USPJEHA jer slogan naše škole je kratak ali jasan:
« Svjesni svoje uloge».

Pedagogica: Brkić Aida

About Tesanj Net

Komentariši