INFORMACIJA ŠTABA CIVILE ZAŠTITE TEŠANJ o stanju 23.05.2014. godine u 13,00 sati

Snage i timovi Štaba civilne zaštite rade na čišćenju i dezinfekciji poplavljenog zemljišta u blizini objekata u Šijama. Vrši se mašinsko uklanjanje i posipanje muljnih naslaga krečom.

U kontinuitetu traje podrška u čišćenju i dezinfekciji na područijima susjednih općina Maglaj (Kosova) i Doboj (Pridjel), gdje su angažovana tri tima za dezinfekciju uz podršku operativnih snaga civilne zaštite.

Započeta je sanacija dva veća klizišta na putevima u mjesnim zajednicama Džemilić Planje i Trepče. Na ostalim putevima saniraju se manji odroni.

Dvije ekipe za ispumpavanje vode su u Doboju (Podkamen) i Jelah polju.

Redovno se dostavlja pitka voda u poplavljena područja koja su ostala bez pitke vode.

Započeo je i terenski rad komisija za procjenu šteta.

U mjesnoj zajednici Šije Općinski štab civilne zaštite i proteklog je dana organizirao dostavljanje kuhane hrane za stanovništvo. I dalje se dijele dnevni paketi hrane.

Mobilne medicinske ekipe kontinuirano su na terenu.

Pojavljuju se i nova klizišta, istina nešto smanjenim intenzitetom. Evidentirano ih je ukupno 119, a tokom jučerašnjeg dana njih 7.

Općinski štab civilne zaštite je u stalnim kontaktima sa ugroženim područjima drugih općina i, u skladu sa potrebama i mogućnostima, dostavlja adekvatnu pomoć u vodi, hrani, sanitetskim i drugim sredstvima.

Jutros je nastavljena dezinfekcija zemljišnih površina i bunara u Kaloševiću, Jelah polju i Kraševu.

Nema promjena u režimu odvijanja saobraćaja.

I dalje se na dionici puta M-17 Maglaj-Doboj, zbog velikog klizišta i odrona u mjestu Kosova, saobraćaj preusmjerava starim putem preko Ševarlija (R-465), naizmjenično u periodima od po 1 sat. Za teretna motorna vozila, večeras do 20 sati, na snazi je obustava saobraćaja na navedenoj obilaznici.

Na lokalnim putevima prema Maglaju, te regionalnom putu preko Crnog vrha osigurana je prohodnost uz poštivanje svih ograničenja i upozorenja. Teretna vozila ne mogu koristiti ove pravce.

Vodostaj rijeka je u granicama normale.

Električna energija isporučuje se uredno, izuzev područja Gornje polje u mjesnoj zajednici Šije, gdje se vrši pojedinačna provjera električnih elemenata na objektima i njihovo uključenje.

Voda iz vodovodnih sistema Tešanj, Jelah i Kraševo zadovoljava zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Lokalni vodovod Ponikva u Šijama je u funkciji i isporučuje se tehnička voda. Upozorenje građanima: ova voda nije za piće!

Telefonske veze uredno funkcioniraju, izuzev područja Šija.

ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE TEŠANJ

Opširnije na opcina-tesanj.ba.

O Press Opcine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *