Izvještaj o analizi tla sa poplavljenih područja


Od strane Federalnog zavoda za agropedologiju Sarajevo, dana 20.05.2014. godine, izvršeno je uzimanje uzoraka zemljišta na poplavljenom području radi ispitivanja kontaminiranosti organskim i neorganskim polutantima. Na području općine Tešanj uzeta su 2 prosječna uzorka u Šijama i Jelahu koji čine 20-25 pojedinačnih uzoraka. Istraživanjem su obuhvaćeni sljedeći elementi u ukupnim oblicima: cink (Zn), olovo (Pb), kadmij (Cd), kobalt (Co), bakar (Cu), nikal (Ni), krom (Cr), arsen (As)  i živa (Hg). Od organskih polutanata ispitan je sadržaj PAH jedinjenja.

 Na osnovu provedene analize i dostavljenog zaključka od strane Federalnog zavoda za agropedologiju na području općine Tešanj nema onečišćenja tla organskim i neorganskim polutantima.

 Zaključak pogledajte na linku:

images/zakljuak fza.pdf

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Opširnije na opcina-tesanj.ba.

O Press Opcine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *