KULTURA RAZLIČITOSTI U OŠ”Huso Hodžić”

usa

Prošle sedmice počela je realizacija projekta “Kultura različitosti”. Nosilac projekta je OŠ “Huso Hodžić” Tešanj koja će u partnerstvu sa OŠ “Ivan fra Frane Jukić” Sivša, općina Usora i Centrom za održivi razvoj Tešanj, a uz podršku Američke ambasade Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u narednih nekoliko mjeseci će raditi na realizaciji projekta pod nazivom “Kultura različitosti” koji ima za cilj potaknuti razvoj kulture tolerancije i poštivanja različitosti između mladih. Projekat obuhvata nekoliko aktivnosti i to:

  • Program socijalne edukacije mladih,
  • Debatne radionice,
  • Produkcija dokumentarnog filma
  • Zajednički društveno koristan projekat,
  • Zajednička ekskurzija i
  • Ceremonija dodjele uvjerenja,prezentacije rezultata i premijera dokumentarnog filma.

Kroz realizaciju navedenih aktivnosti, mladi aktivni učesnici projekta, aktivno će učiti i saznati više o različitim tradicijama i običajima, međusobnoj komunikaciji i interkulturalnom dijalogu, što će doprinijeti aktivnijoj socijalizaciji mladih iz pomenutih osnovnih škola. Sve navedeno će doprinijeti: kreiranju i poboljšanju socijalne i kulturne okoline, otvorene i privlačne za mlade ljude bez obzira na nacinalnu, etničku i religijsku pripadnost gdje imaju priliku i adekvatan sadržaj da budu uključeni, aktivni, da učestvuju, razmjenjuju, komuniciraju i dijele svoju kreativnost, svoje kulture i tradicije, svoje talente i viziju koegzistencije budućih generacija mladih ljudi, stvaranju novih i poboljšanju postojećih prijateljstava i partnerstava, promoviranju vrijednosti i načela kulturne različitosti, međuzavisnosti i suživota na ovim prostorima.

O Tesanj Net

Komentariši