Završen ciklus predavanja iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

top_menadzment11

U zgradi Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, u subotu, 27. 06.2015.godine, održano je pismeno testiranje polaznike kontinuirane profesionalne edukacije iz oblasti zdravstvenog menadžmenta.

Naime, polaznici su nakon višemjesečnog predavanja imali pismene i usmene testove, koji su označili kraj nastavnog ciklusa. U narednom periodu, polaznici će odbraniti diplomske radove, koje su pripremili pri završetku nastavnog programa.

Nastavni program obuhvata tri nivoa edukacije, i to SCHE-1 (osnovni nivo), SCHE-2 (srednji nivo), i SCHE-3 (napredni nivo), i omogućava jačanje upravljačkih vještina i primjenu istih na radnim mjestima i sredinama gdje se profesionalci svakodnevno susreću sa izazovima reforme zdravstvenog sektora.

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, u realizaciji Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, a pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva zdravstva, prim.dr. Hidajet Mudrov, direktor JZU Dom zdravlja Tešanj, završio je kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta sva tri nivoa, i time će steći diplomu “Top menadžer u zdravstvu”.

Direktor prim.dr. Hidajet Mudrov ističe da: “Kao direktor javno zdravstvene ustanove, doktor i čovjek, nastojim osigurati najprofesionalniji i najkvalitetniji rad, koji će rezultirati zadovoljstvom svakog pacijenta. Takav rad se može ostvariti samo kroz kontinuirano usavršavanje i educiranje, što bi trebalo predstavljati imperativ za svakog čovjeka, bez obzira čime se bavio i u kojem životnom periodu se nalazio. Ovu edukaciju smatram veoma kvalitetnom i siguran sam da će mi stečena znanja koristiti u svakodevnom radu.“

Opširnije na dztesanj.ba.

About Tesanj Net

Komentariši