Mezarje/groblje

Ne vjerujem da su najbogatiji dijelovi Zemlje dijamantska polja u Južnoj Africi,
niti zlatna polja u Južnoj Americi niti naftna polja u Iranu, Iraku i Kuwaitu,
vjerujem da su najbogatiji dijelovi na Zemlji – groblja.

Myles Munroe

fs_net_fhJesu li zaista mezarja/groblja najbogatiji dijelovi na Zemlji? O čemu govori Myles Munroe kada kaže da su groblja najbogatiji dijelovi na Zemlji? On kazuje o neostvarenom potencijalu, o propuštenim prilikama, o propuštenim biznisima ali sa aspekta dizajna čovjeka kao Božijeg stvorenja. Čovjek je dizajniran veoma uspješno, može mnogo toga postići ali svijest o tome da će završiti na mezarju/groblju nije dovoljna da bi ga oslobodila potrebe da eksploatiše druge, da ponižava druge, da ubija drugačije, da se izdiže iznad drugih, da ne se ponaša izvan Upute Dizajnera.

Čovjek je osposobljen od strane Dizajnera da bude uspješan učitelj, znanstvenik, menadžer, lider, vladar… Dato mu je znanje (Adem/Adam je poučen) i sposobnost da realizuje to znanje, da uspostavi kontrolu, nadzor, upravljanje nad drugim bićima (pticama, ribama, stokom, …), da eksploatiše ono što je na Zemlji, u Zemlji i na moru ali mu nije dato pravo da eksploatiše drugog čovjeka, da uspostavlja kontrolu nad drugim čovjekom, da vlada drugim čovjekom. Tu slobodu datu čovjeku i pravo čovjeka da tu slobodu izbora koristi kako on želi ne može osporiti drugi čovjek. Bog je ostavio Sebi kao Stvoritelju čovjeka da ima vlast nad njim, i da mu pravedno sudi – svakom prema sopstvenom izboru.

Dizajner je stvorio dva modela: muški i ženski model čovjeka, s razlogom i svrhom. Ali čovjek kao lider, kao globalno vodstvo, pokušava pokazati kako nema razlike između ova dva modela čovjeka: muškog i ženskog. Čovjek kao lider, kao svjetsko vodstvo, demonstira harizmu bez karaktera, demonstrira snagu bez principa, demonstrira intelektualnu nadmoć bez morala, govori o vizionarstvu bez vrijednosti, o duhovnom vodstvu bez čistoće duha. Globalno vodstvo uspostavlja nadmoć nad čitavim skupinama ljudi, eksploatiše, uspostavlja kontrolu nad drugim ljudima, određuje im civilzacijski nivo osposobljenosti a sami nemaju definiciju civilizacije. Globalno vodstvo je uspjelo dovesti skoro sedam milijardi ljudi na granicu psihološke nesigurnosti, na granicu životne nesigurnosti, u stanje kada se ne zna više ko je na ispravnoj a ko na pogrešnoj strani. Nije jasno ko koga teroriše i zašto? Ko koga ubija i zašto? Znaju se samo žrtve i samoubice. Sve drugo je pod velikim upitnikom, pod velikom sumnjom igre globalnog vodstva sa ljudskim životima.

Kako čovjek može uzeti sebi za pravo da oduzme život drugom čovjeku? Da bi se život nekome oduzeo mora postojati zakon koji to određuje, i mora postojati institucija koja to dokazuje i institucija koja to provodi. Ali globalno vodstvo se pobrinulo da globalni zakoni ne vrijede za sve. Za jedne vrijede, za druge ne vrijede. Kao da ne znaju da su mnogo snažnije i modernije civilizacije završile na mezarjima/grobljima? Nema im traga. Danas arheolozi nagađaju ko su oni uopće bili. A oni čekaju na sud svog Gospodara, Dizajnera čiji sud će važiti za svakog. Neće biti izuzeti ni američki vojnici, ni izraelski vojnici, ni ISIL, ni samoubice, ni žrtve. Za sve će biti pravda: jedni će biti pravedno nagrađeni a drugi će biti pravdeno kažnjeni.

Fuad Hadžimehić

O Fuad Hadzimehic

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *