XV SKUPŠTINA JP ”TOPLANA” d.d. TEŠANJ

Dana, 21.04.2017. godine održana je XV redovna Skupština JP “Toplana” d.d. Tešanj.

Na XV-oj Skupštini usvojeni su:

  • Izvještaj o poslovanju JP “TOPLANA” d.d. Tešanj za period 01.01. – 31.12.2016. godine, koji uključuje izvještaj direktora, finansijski izvještaj, izvještaj revizora, izvještaj odbora za reviziju, izvještaj Nadzornog odbora i
  • Plan rada i poslovanja za 2017.godinu.

Predstavnik većinskog vlasnika, općine Tešanj, je je izrazio svoje zadovoljstvo sa cjelokupnim
poslovanjem JP “Toplana” d.d. Tešanj.

U nastavku možete preuzeti:
Izvjestaj revizije za 2016. godinu

O Toplana Tesanj