Naredba o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području općine Tešanj – proljetna faza u 2017. godini

Naredbu o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području općine Tešanj – proljetna faza u 2017. godini možete pogledati ovdje

 

Opširnije na opcina-tesanj.ba.

About Press Opcine