Duh

Mirna duša je najbolja ležaljka za odmor.

Arapska poslovica

Duh je riječ kojoj je dodijeljeno mnogo značenja. Tako je manje/više u svim jezicima svijeta. Postoje nijanse, ali su ta značenja slična a ipak različita. Kao što, čini se, postoji određena izrađena sklonost – talenat u svakoj osobi i ovisno od osobe i konteksta taj talenat se razvija ili ostane neiskorišten, slično je i sa duhom. Uvijek je bilo ljudi koji su tragali za spoznajom same svrhe života, kosmosa, društvenih odnosa. U tom traganju su dolazili do potpuno različitih uvjerenja u različitom kontekstu života, ali i do gotovo identičnih. Ovisno o tome da li se riječ duh koristi u psihološkom, filozofskom ili religijskom kontekstu.

Psihološki kontekst je nekako najbliže dubokom promišljanju na pametan način, promišljanju koje ukjučuje razum ali i osjećaj stavljanja u poziciju nekog drugog. Pri tome, namjera postaje relevantna i sve se mnogo više uzima k srcu.

Filozofski kontekst znači nematerijalnu supstancu i drugačiji princip stvaranja. Filozofski duh je vremenom mijenjao značenje od logosa (smisao) i zakona zbivanja, discipline, metafizičke praosnove svijeta i ljudske duše, prvi pokretač svega zbivanja, umno sjemenje iz koga se sve razvija, nedjeljiva misaona supstanca, jedan od polova apsolutnoga i dileme o supstancijalnosti duha: materija – duša – tijelo.

Religijski kontekst[1] monoteističkih religija podrazumijeva nematerijalno, netjelesno biće koje pripada samom Božijem svojstvu. Stari zavjet na hebrejskom jeziku oznčava duh kao ruah, duh koji nadahnjuje čovjeka. Prema Novom Zavjetu duh se interpretira u otvorenosti osobe prema milosti, odgovornosti i konačnom ispunjenju u Boga. U biblijskom smislu pojam duh označava Božju stvarateljsku snagu koja svemu daje život, koja posvećuje i nadahnjuje čovjeka kao Božje biće da djeluje prema Božjem zakonu.

Kur’ an nam govori da je naše znanje o duši ograničeno jer duša pripada svijetu nepoznatog (gajba), ona je nadosjetilna supstanca koja, jednostavno, izmiče ljudskom razumu. Svaki čovjek nosi u sebi taj Božiji dar, svjestan više ili manje da ima dušu u sebi. Ruh (duh/duša) se u Kur’ anu spominje u više značenja. Jedno značenje je Objava jer se njome postiže život srca i duše. Ruhom se označava snaga kojom se podupiru neki vjerni robovi. Kur'anski termin ErRuh el- Emin se odnosi na Džibrila, odabranog meleka (anđela, Gabrial/biblijski). Ruh se koristi u svom primarnom značenju „ duh života „ i „ duša”. Kur'an spominje tri vrste duša: smirenu dušu (nefs mutmainnah), sebekoreću dušu (nefs lewwamah) i dušu sklonu zlu (nefs emmarah).

Naravno, unutar svakog konteksta ne postoji jedno mišljenje, postoji mnogo različitih mišljenja. Negdje su ta mišljenja dobila institucionalan stav, interpretaciju koju slijedi jedan broj ljudi. Od malih skupina i klanova do velikih globalnih zajednica. Upravo ovakva stvarnost različite interpretacije duha i uvjerenja ukazuje koliko čovjek, i pored svega, malo zna. Malo poznaje samog sebe, i malo poznaje kosmos u kome živi.

Razmišljam o onome što je čovjek dizajnirao i proizveo. Mislim o računaru, o hardveru i softveru. Bez softvera računar je beskoristan. Mrtav. Postoji operativni sistem (upravlja fajlovima, zadacima, poslom; sve korisničke aplikacije „razgovaraju“ sa operativnim sistemom), driveri (softver koji sadrži mašinski jezik da aktivira funkcije uređaja po naredbama operativnog sistema), BIOS (softverske rutine ugrađene u čip koji služi interfejsu između računara i perfirenih uređaja). Čovjek je neuporedivo kompleksniji sistem. Stoga bi trebali ljudi s ljudima i čovjek s čovjekom oprezno i pažljivo. Umjesto da se okupljamo oko razlika trebalo bi da se okupimo oko onog što je zajedničko i vrijedno.

Naše stanje u Bosni i Hercegovini je teško ali nije bezizlazno. Jasno je da mi možemo i gore. Ali možemo mi i bolje. Kao što je Meša Selimović napisao: Da sam drukčiji, da život nosim kao tegobu, da sam ogorčen, počeo bih da se gubim, da pijem, da mrzim, postao bih nezadovoljnik koji se okreće protiv cijelog svijeta. A ne mogu to. Usprkos svemu, živim kao i drugi ljudi, koji su bez moga biljega, veseo i tužan zbog običnih stvari, veseo zbog dobrih ljudi koji su pomalo zli, tužan zbog zlih ljudi koji su rijetko dobri… ili pak Helen Keller: Karakter se ne može razviti kroz lakoću i mir. Jedino kroz iskušenja i patnju se duša može ojačati, vizija pojasniti, ambicija inspirirati i uspjeh postići. Moji prijatelji ispisali su priču mog života. Na bezbroj načina preokrenuli su moje mane u sjajne prednosti i omogućili mi da koračam smireno i sretno pod sjenkom mog nedostatka.

 

[1] Stavovi za Religijski kontekst preuzeti od Juniorata Franjevačke provincije Sv. Ćirila i Metoda iz Hrvatske (fra Leopold Palić) te zvaničnog sajta Rijaseta Islamske zajednice BiH (Rifat Šahinović)

O Fuad Sisic

Fuad ŠIŠIĆ rođen je 20.06.1960. godine u Raduši (Tešanj), od oca Mehe Hadžimehić-Šišić i majke Nure, rođene Pobrić. Osnovnu školu, kao i Gimnaziju, završio je u Tešnju a zatim i studij mašinstva na Univerzitetu u Sarajevu 1984. godine.

Radni vijek je započeo u Unico filter početkom 1984. godine. Uz rad predaje stručne predmete u srednjim školama u Tešnju. Početkom aprila 1992. godine angažuje se u odbrani na različitim dužnostima da bi u julu 1994. godine izabran za Prijelaznog općinskog načelnika u Tešnju, a zatim 1997. godine i za Općinskog načelnika. U firmu Unico filter (kasnije MHBA) se vraća krajem 2000. godine i ostaje do 2008. godine u privredi. Krajem 2008. godine je izabran ponovo na poziciju Općinskog načelnika a 2012. godine i na poziciju Predsjedavajućeg Općinskog vijeća. U MHBA se vraća 2013. godine i ostaje do kraja 2016. godine. Od početka 2017. godine radi u privatnoj kompaniji SARAČEVIĆ, Tešanj.

Kroz neformalno obrazovanje prošao je edukaciju prodajnih vještina (USAID, MANN+HUMMEL), organizacijskih vještina (ADIŽES, Novi Sad), rukovodnih i menadžerskih vještina (CRESOM, Kalifornija; MANN+HUMMEL). Pohađao je mnoge edukacije u Bosni i Hercegovini i okruženju, kao i online edukacije. Bavi se pitanjima uloge rukovodstva i organizacijske transformacije uz elektronsku podršku, postavljanjem ciljeva, donošenjem odluka i korištenjem neophodnih menadžerskih alata.

Uz profesionalni rad je istovremeno obavljao niz drugih političkih, privrednih i društvenih poslova. Dobitnik je mnogih priznanja, a najznačajnija su: Lokalni lider desteljeća (Liga humanista), Najnačelnik (2011. godine), Plaketa Općine Tešanj (2015. godine).

Objavljene knjige:

- Početnica na računarima (1999),
- Reinženjering poslovnih procesa (2001),
- Rukovođenje (2003),
- Menadžerske vještine (2005),
- Nije kriv (2007),
- Rukovodni i menadžerski alati (2011),
- Organizacija (2013),
- Srcem i sredinom (2020)


Tešanj, 11.09.2020

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *