Poljski bataljon SFORA održao predavanje o opasnostima od mina