Selim Brkić / OVOME NE TREBA NIKAKV KOMENTAR

U porodičnoj arhivi nađoh i ovaj dokumenat o nekadašnjem vremenu. Mislim da mu ne treba nikakv komentar osim što mi na um pada krasni stih onog pjesnika Lekse:“Sjećanje me lakom tugom ovi….

Prepisujem dokumanat onako kako je i napisan od slova do slova i bez komentara, ali neka se zna.

 

ODBOR ISLAMSKE ZAJENDICE
T E Š A N J

Broj: 320/79

Tešanj, 28.09.1979. godine

 

 

SVIM DŽEMATIMA OVOG ODBORA ISLAMSKE ZAJEDNICE
T E Š A NJ

 

Predmet: Apel za pomoć adaptacije katoličke crkve u Tešnju

Ovom Odboru  IZ u Tešnju, pismeno se obratio Rimokatolički ured iz Jelaha, sa zamolnicom da se pomogne adaptacije crkve  u Tešnju. Naime, u dopisu se navodi, da su se vjernici muslimani obraćali i nudili svoje novčane priloge za crkvu, te da to ne bi bilo samo od pojedinaca, Župski ured u Jelahu, zamolio na je da ta pomoć ide preko ovog Odbora.

Taj predmet je razmatran na redovnoj sjednici Odbora sa vjerskim službenicima-imamima dana 4. 09. 1979. godine, i odlučeno da se pisemno obratimo svim našim džematima sa zamolnicom da svi pomognemo u granicamasvoji mogućnosti, adaptaciju katoličke crkve u Tešnju.

Ovaj Odbor IZ, moli sve imame i džematlije da se pridruže ovom našem apelu i molbi, te da se prostre u svim džamijama sergija za crkvu u petak iza džume namaza dana:

5. oktobra 1979. godine.

O potrebi pružanja pomoći našim komšijama, smatramo da je suvišno i isticati, te bi samo naglasili da to od nas traži Kur*an, sunet , kao i naše komšiske obaveze koje su toliko puta  naglašene naročito riječima našeg poslanika Muhamdea a.s.

Istorija je zabilježila da je Muhamed a.s. i kasnje halife, kada se Islam proširio na sve strane svijeta, gradili iz temelja i pomgali svoje štićenike, kada god je to zatrebalo.

Naše komšije katoličke vjeroispovijesti mogu i sami popraviti crkvu, ali smatramo da je to zajednička obaveza sviju nas, jer i oni pomažu izgradnje i adaptacije džamija, pa im je potrebno uzvratiti i pomoći koliko smo u mogućnosti.

Molimo džamatlijeda svi pomognu ovu akciju, te da dadnu svoje priloge na dan sergije. Imami će obrazložiti ovu našu zamolnicu, a mutevelije će obezbijediti u sporazumu sa imamom da se prostre sergija, te da blagajnici džemata provedu sergiju i da je naredni utorak odmah pošalju po imamima ili lično da donesu u  predaju ovom Odboru, kako bi novac mogli odmah poslati Župskom uredu Jelah, koji rukovodi adaptacijom crkve.

Očekujući razumijevanje po ovoj našoj zamolnici, zahvaljujemo se svima, moleći Allaha dž.š. da svakoga nagradi i za najmanju pomoć, te vas selamimo.

 

Vjersko prosv. Referent:                                                                    Predsjednik
Mešić Ahmet                                Pečat Odbora                               Brkić h. Nurija

About Selim Brkic

Komentariši