16 dana aktivizma u mjesecu novembru

16. dana aktivizma
16. dana aktivizma

Jasnu poruku, da se rad politički stranaka ne treba svoditi samo od izbora do izbora, poslale su jučer aktivistice Foruma žena OO SDP BiH Tešanj.

Naime  u petak, 9. Novembra, u prostorijama OO SDP BiH Tešan, u organizaciji OO FOŽ SDPBiH Tešanj, održan je okrugli sto na temu “Borba protiv nasilja u porodici”. Okrugli sto je upriličen povodom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, koji se obilježava u mjesecu novembru. Uvodničarka je bila Ševala Muslić,socijalna radnica iz Žepča.

Pored prisutnih, doprinos u radu je dao i  Amir Srkalović, inspektor  MUP Tešanj, zadužen za Referat nasilja u porodici, koji je informisao o aktivnostima.

Na okruglom stolu je istaknuta važnost promjene paradigme i shvatanja da nasilje u porodici nije privatna stvar, nego izuzetno ozbiljan društveni problem. Iako je ova problematika kod nas zakonski regulisana i postoje jasno definisane mjere i procedure prilikom intervenisanja u slučajevima nasilja u porodici, stanje ipak nije zadovoljavajuće. Sama ćinjenica da se o ovoj problematici u javnosti rijetko govori, jasno pokazuje da smo mi kao pojedinci, ali i kao društvo u cjelini, i dalje spremni gurati glavu u pijesak i praviti se da se takve stvari ne dešavaju u našem okruženju. Zabrinjavajuće je da često žrtve ili oni koji prijave slučajeve nasilja u porodici, budu stigmatizirani od strane zajednice ili čak da budu podvrgnuti dodatnom maltretiranju ili šikaniranju od strane nasilnika.

Neophodno je neprestano raditi na osvještavanju javnosti da niko ne treba i ne smije trpiti bilo kakav oblik nasilja. Moramo svatiti da svako od nas ima obavezu reagovati i prijaviti svaki slučaj nasilja ukoliko smo žrtve ili ukoliko imamo saznjanja da neko trpi nasilje u porodici, kako bi nasilnici bili adekvatno kažnjeni.

Slučajevi nasilja u porodici ostavljaju dalekosešne posljedice kako na članove tih zajednica, tako i na društvo u cjelini, jer uređena, harmonična i sretna porodica je temelj jakog i kvalitetnog društva, a svi zaslužuju da žive u takvom okruženju.

 

 

                                                                                                  Komisija za informisanje
OO SDP BiH Tešanj

About OO SDP Tesanj