Sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica Jelah i Trepče

Općinski načelnik sa saradnicima, tokom prošle sedmice organizovao je radne sastanke sa predstavnicima organa MZ Jelah i MZ Trepče. Sa predstavnicima MZ Jelah razgovaralo se o stepenu realizacije zaključaka sa prethodnih sastanaka – komunalnoj higijeni, te problemima sa kojim se susreću organi MZ tokom realizacije svakodnevnih poslova. Dogovoreni su konkretni zaključci koji će poboljšati realizaciju tih poslova u narednom periodu. Također, urađena je analiza realizacije kapitalnih projekata u 2018. godini te razgovarano o kandidovanim projektima za 2019 godinu.

Sa predstavnicima Savjeta MZ Trepče težište razgovora bilo je usmjereno na procedurama koje je Savjet MZ proveo tokom protekle godine a u cilju uređenja poslovanja Trebačkog brda te davanja uslovne saglasnosti za koncesiju na eksploataciju kamena sa ove lokacije. Još jednom su sagledani mogući pozitivni i negativni aspekti eventualne koncesije.

Općinski načelnik se zahvalio predstavnicima mjesnih zajednica na dolasku, izdvojenom vremenu i nesebičnom zalaganju koje za cilj ima razvoj sredina koje oni predstavljaju.

Powered by WPeMatico

About Press Opcine