Tešanjski dnevnik 17-24.12.2018.godine

Zima se konačno ustabilila. Snijeg se zadržao, a temperatura se značajno ne mijenja tokom dana, minusi po noći silaze do -7ºC. Snijeg i led su se zadržali na ulicama posebno na trotoarima pa je problem sa parkiranjem sve izraženiji,tim prije jer se približavaju božični i novogodišnji praznici i sve je više dnevnih dolazaka u grad sa automobilima.Međutim ,u subotu i nedjelju otopljenje, snijega je ostalo malo, a ulice su se oslobodile leda.

Održana promnocija knjige Danas-islam u ishrani

    U organizaciji Medžlisa IZ-e održana je promocija knjige Danas-islam u ishrani autora:Ismeta Memagića, dr. Esada Hasaničevića i pof. dr Mirsada Arnautalića.


S lijeva:dr. Esad Hasaničević, prof.dr. Mirsad Arnautalić, prof.dr. Zijad Bešlagić, Ismet Memagić i mr. Fuad ef. Omerbašić

Promotor knjige je bio prof.dr. Zijad Bešlagić, a moderator Fuad ef. Omerbašić. U promociji su učestvovali i koautori knjige.

Knjiga je nastala na osnovu ideje Ismeta Memagića, Dobojlije koji živi u Zavidovićima i koji je nutricionista već 10 godina. Okupio je drugu dvojicu koautora koji su obradili medicinski i vjerski dio knjige.

Svaki autor je iz svog stručnog ugla komentarisao sure i ajete iz Kur´ana, a koji se odnose na ishranu i zdravlje (N-nutricionista, L-liječnik i M-mualim).

U suštini na osnovu izučavanja, autori su došli do principa kojih bi se trebali pridržavati, a koji su poznati u medicinskoj nauci:umjerenost, raznovrsnost, jesti dopuštena jela i hranu.Današnjom proizvodnjom i prodajom na globalnom tržištu čovjek je izložen hrani koja ima aditive, otrove, zabranjene tvari i sl.


Otvorena izložba fotografija Nišani u tešanjskim mezarlucima i haremima

    U organizaciji Medžlisa IZ-e, a u okviru manifestacije Dani grada Tešnja 2018otvorena je izložba fotografija pod nazivom:Nišani u tešanjskim mezarlucima i haremima. autora Huseina Galijaševića (autora Tešanjskog dnevnika). Na 25 panoa prikazano je oko 40 fotografija nišana poznatih tešanjskih ličnosti, nišanisa opisom značenja, stari i današnji nišani kao i neki vezani za sudbine umrlih.

Na otvaranju je učestvovao prof. Ernad Prnjavorac, direktor JU Muzej koji je govorio o nišanima i izložbi. Izložbu je otvorio domačin mr. Fuad ef. Omerbašić.

Fotografije prati tekst, a za ovu priliku odštampana je i afiža. Panoe sa fotografijama izradila je jedna mlada, veoma stručna , ekipa iz firme Coding na čelu sa direktorom i vlasnikom Kenanom Korajlićem.

Izložbi je prisustvovao Sabahudin Omerbašić pomoćnik Načelnika.

Na otvaranju izložbe učenica Edina Hadžiedhemović otpjevala je jednu ilahiju koja govori o bašlucima (drveni nišani) i prolaznosti života.


S lijeva:Husein Galijašević, mr. Fuad ef. Omerbašić,Edina Hadžiedhemović i prof. Ernad Prnjavorac


Kao autor bio sam zadovoljan kako je urađena izložba, a moram priznati zadovoljstvo je bilo veće kada sam sljedećih dana dobivao komplimente od Selima Brkića (koji rijetko dijeli komplimente, više voli dijeliti kritike), Ramiza Brkića, Kemala Ljevaković, Esmira Bašića i drugih.

Izložba je otvorena do 10.1.2019. godine

Načelnik priredio prijem za djecu iz tešanjskih vrtića

    Za rođendan grada,u restoranu Teša,načelnik mr. Suad Huskić je organizirao prijem za djecu predškolskog uzrasta iz tešanjskih vrtića.Njih 285 poslužilo se kolačem i sokom, a na izlazu su dobili i vrećicu sa slatkim i slanim stvarčicama koje djeca najviše vole.

Učenici iz OŠ Huso Hodžić i OŠ Rešad Kadić su izveli dramski i muzički program, a Načelnik ih je pozdravio i obišao za stolovima. I oni su darovali Načelnika, a jedan od poklona je crtež grba grada.


Djeca su dobila slatkiš i sokPrvačići iz OŠ Rešad Kadić i OŠ Huso Hodžić izvođači programa

Natešanjskoj općini egzistira devet vrtića i svi su u privatnom vlasništvu, a to su:

Naziv vrtića

broj djece

broj uposlenih.

prostor m2

vlasnik

Blizanci Jelah

85

8

300

Sedina Bajraktarević

Evlad Krndija

58

6

180

Edina Kosovčić-Mehmedović

Palčica Tešanj

36

4

190

Amina Plančić

Dječiji san Tešanjka

75

7

190

Medisa Plančić

Vesela družina Tešanj

89

8

370

Amela Mrkonjić-Kulovac

Nektarina Krndija

33

4

175

Indira Galijašević

Kinder klub Bukva

33

5

150

Asela Srkalović

Svjetlost Jelah

85

12

300

Nermina Okić

Revda Krndija

45

5

190

Medžlis IZ-e Tešanj

Ukupno

539

59

1950

Otvorena izložba Grad u bronzi

    U organizaciji JU Muzej otvorena je izložba u Općoj biblioteci pod nazivom Grad u bronzi. Autori izložbe su Aleksandar Jašarević i Ernad Prnjavorac. Učestvovala je i Melisa Folić Plasto magistrica arheologije.

Iza ovog naziva nalazi se prvi istraživački projekat Muzeja Tešanj prezentiran u knjizi. Izložba pokazuje prije svega rezultate istraživanja na Griču, ali pokazuje i druga arheološka istraživanja na području općine kao i prikaz artefakata od okresanog kamena iz okoline Tešnja.

S lijeva Aleksandar Jašarević, mr. Melisa Forić Plasto i Ernad PrnjavoracPitos pronađen na Griču

Potrebe kulture u BiH su potisnute u drugi plan. Rijetki su istraživački projekti koji se realizuju u nizu oblasti pa i u arheologiji. Ipak zahvaljujući entuzijazmu uposlenih u Muzeju i drugih koji žele raditi na ovakvim projektima uz pomoć Općine realizovan je ovaj značajan, prvi projekat ovakve vrste od osnivanja Muzeja 2010, godine.

Kada su pronašli pitos nakon iskopavanja na Griču ja sam objavio fotografiju u Tešanjskom dnevniku. Na izložbi je prikazan uz ostalu keramiku nakon slaganja u cjelinu, nama dobro poznatog,neumornog,vajara iz Doboja, Drage Handanovića.

U ovom projektu pored direktora i uposlenika JU Muzej učestvovali su:saradnici iz drugih institucija: doktorant arheologije Jelena Bulatović, uža oblast arheozoologija, Filozofski fakultet Beograd, Odjeljenje za arheologiju,doktor arheologije Sofija Dragosavac, uža oblast artefakti od okresanog kamena,Filozofski fakultet Beograd, Odjeljenje za arheologiju, mr.  arheologije Vanja Žigić, kustos arheolog u Muzeju Brčko,

diplomirani arheolog Snježana Antić, muzejski crtač, Muzej Semberije Bijeljina,

Stručno mišljenje i recenziju su dali prof. dr. Adnan Kaljanac sa Instituta za arheologiju Filozofskog fakulteta Sarajevo i mr. arheologije Melisa Forić Plasto, asistent na Filozofskom fakultetu Sarajevo. Rekognosciranje terena izvršio prof. Ago Mujkanović iz Tešnja.

Koautor izložbe Aleksandar Jašarević ima posebnu ulogu u projektima Muzeja. Imali smo ga već nekoliko puta upoznati kao saradnika JU Muzej.

Aleksandar Jašarević rođen je 1987. godine u Sarajevu. Diplomske i master studije završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu na odsjeku za kasnu praistoriju. Doktorske studije upisao 2012. godine na Univerzitetu u Beogradu, da bi 2015. godine prešao na Primorski univerzitet u Sloveniji gdje je apsolvent doktorant na odsjeku za Arheologiju i mediteransku baštinu. Nagrađen godišnjom nagradom za najboljeg doktoranda na Fakultetu zahumanistične studije 2017. godine. Samostalno je rukovodio arheološkim iskopavanjama na 10 arheoloških lokaliteta, od kojih su 3 nacionalni spomenici kulture BiH. Učesnik je više međunardnih konferencija i objavio je do sada preko 20 naučnih radova. Od 2012. godine zaposlen je kao kustos arheolog u Regionalnom muzeju u Doboju, a od 2016. i kao viši kustos arheolog.

Potpisan Memorandum o saradnji općine Tešanj i Fondacije Mozaik

    Fondacija Mozaik već godinama sa mladima i partnerima radi na Kreiranju dobreekonomije u BiH, a u zadnjih 10 godina kroz program Omladinske banke podržano je 1735 društveno inovativnih projekataneformalnih grupa mladih širom BiH, ukupne vrijednosti 6,4 miliona KM. Od aprila ove godine Mozaik je omogućio mladima da budu uključeni u Lonac –online/offline zajednicu za razvoj poduzetništva i aktivizma.

Fondacija Mozaik preko Omladinske banke, zajedno sa općinom Tešanj sarađuje od 2008. godine. Realizovano je 102 projekata u vrijednosti 395.333,57 KM. U tom iznosu Fondacija Mozaik je učestvovala sa 92.400,60 KM, općina Tešanj sa 116.717,24 KM i neformalne grupe sa 186.215,83 KM. U realizaciji projekata učestvovalo je 1.501 volonter sa 27.870 volonterskih sati. Korisnika realizovanih projekata je 30.085.

Direktor Mozaika Željko Pauković i Nadir Medarić, pomoćnik Načelnika, potpisali su Memorandum o saradnji za sljedeće 4 godine. Planirana je realizacija programa kroz 4 godine u vrijednosti od 108.000 KM. Fondacija će učestvovati sa 60.000 KM.

Predstavnici neformalnih grupa koji su prezentirali svoje programe za ovu godinu sa Željkom Paukovićem (stoji prvi s lijeva), Nadirom Medarićem (stoji u sredini) i MirnesomDedukićem, službenik za mlade u Općini (čuči desno)

Održan Godišnji koncert KUD Pobjeda

    Članovi KUD Pobjeda po sedmi put organiziraju Godišnji koncert 22.12. na dan kada su osnovani prije 37 godina. Kao gosti nastupili su:KUDM Bosiljak iz Dervente i KUD Krajišnici iz Halmštada Švedska (inače su gosti KUDM Bosiljak).


Prvi su nastupili mladi folkloristi iz OŠ Huso Hodžić koji su budućnost KUD Pobjeda


Članovi KUDM Bosiljak su svojom izvedbom oduševili publiku


KUD Krajišnici je izveo Vlaške igre

Bilo je to veče odličnog folklora.Igrači KUD Pobjeda su već pomalo i vremešni pa je bilo zadovoljstvo je gledati podmladak iz OŠ Huso Hodžić, a osvježenje su i nove igre koje su pripremili koreografi Samra Elezović i Sead Muratović Sejo.

Gosti iz Dervente u imali izvanredan nastup i oduševili su tešanjsku publiku.

Na početku koncerta predsjednik KUD Pobjeda Abdulah Đulović je pozdravio publiku i goste i kazao nekoliko riječi o Društvu. Razmjenjeni su pokloni sa gostima, a dodijeljene su zahvalnice starijim članovima KUD Pobjeda, igračima, članovima orkestra i aktivistima.

Rukovodilac orkestra je bio Edib Smailbegović.

Koncertu je prisustvovala pomoćnica Načelnika Azra Muslija. Koncert je jedan od sadržaja manifestacije Dani grada Tešnja 2018

Foto zabilješke


Dolazeći u salu OV-a na potpisivanje Memoranduma, zatekao sam zaposlene iz Općine na jednodnevnoj obuci na temu Upravljanje ljudskim resursima. Obuku su izvodili predstavnici Agencije za državnu službu. Direktor Refik Begić, sjedi u sredini.


U toku su radovi na proširenju mosta kod Riječke džamije


PSD Zmajevac 684 organizirao je po sedmi put memorijalni planinarski pohod Dževad Škapurević Dževdo. Ovaj put pohod je bio u Ošve.

Stare fotografije


(Fotografija iz knjige Grad u bronzi predstavljene na izložbi istog naziva)


Pobjedovci početkom osamdesetih

S lijeva:Feđa Alićehajić, Jusuf Hrvić, Enver Ajanović, Ivo Letica i Husein Galijašević


Prije 30 godina, 20.12. ukopan je doktor Džemal Artuković

(fotografija i informacija Senad Durkalić)

Sa table na Gornjoj časršiji
About Husein Galijasevic

Komentariši