Tešanjski dnevnik 7-12.6.2021. godine

Potvrđena prvostepena presuda doživotnog zatvora Ratku Mladiću, bivšem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske koja postaje konačna. Potvrđeno 10 od 11 tačaka optužnice. Nije osuđen za genocid u Prijedoru, Sanskom Mostu. Kotor Varošu, Ključu, Vlasenici i Foči, kako je to bilo i u prvoj presudi. Odluka Žalbenog vijeća proizvela je različite reakcije kao što se i očekivalo. Dok Mladića u RS-u slave kao heroja (kao i predsjednik Predsjedništva BiH Milorad Dodik), u dijelu sa bošnjačkom većinom smatraju da je zaslužio osudu za svih 11 tačaka optužnice. Zanimljivo je da je sutkinja Priska Nijambe iz Zambije prema svim tačkama optužbe imala suprotno mišljenje, pa bi po njoj Ratko Mladić bio potpuno oslobođen optužbi.

Prema procjeni Svjetske banke BiH će u imati ekonomski rast u 2022. godine 3,5%, a 2023. godine 3,75%, najmanji u Regiji. Njaveći rast se predviđa u Crnoj Gori 7,% i Srbiji 5%.

Vrijeme toplo sunčano sa veoma slabim povremenim padavinama.

Korona virus

Masovne vakcinacije u BiH još uvijek nema. Prema podacima Ministarstva civilnih
poslova BiH do sada je vakcinisano 188.848 osoba, a do 9.6. drugu vakcinu je dobilo 50.000 osoba. Od toga u RS-u je vakcinisano 88.000 prvom vakcinom, a drugom 38.000, a FBiH prvom 100.848, drugom 11.858. U DB vakcinisano je 4.197 bez podatka o drugoj vakcini.

Premijer Novalić uzjavio da je potpisan ugovor o isporuci 500.000 vakcijna Sinopharm iz Kine. Nije dao podatak o roku isporuke.

7.6.

U BiH registrovano 26 novozaraženih osoba (FBiH 21, RS 4, DB 1), preminule 4 osobe sve iz RS-a.

8.6.

U BiH registrovane 24 novozaražene osobe (FBiH 15, RS 8, DB 1), premulo 12 osoba (FBiH 5, RS 6, DB 1)

U Tešnju registrovane 2 novozaražene osobe.

9.6

U BiH registrovano 45 novozaraženih osoba (FBiH 12, RS 29, DB 4), preminulo 11 osoba (FBiH 3, RS 4, DB 4).

U Tešnju registrovane 2 novozaražene osobe.

10.6.

U BiH registrovano 57 novozaraženih osoba (FBiH 39, RS 15, DB 3), preminulo 7 osoba (FBiH 4, RS 3).

Nisu mi bili pristupačni podaci o broju novozaraženih u Tešnju.

11.6.

U BiH registrovano 55 novozaraženih osoba (FBiH 55,RS 16, DB 4), premiulo 6 osoba (FBiH 5, RS 1).

U Tešnju registrovane 2 novozaražene osobe.

Počela realizacija projekta Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH

Na osnovu raspisanog javnog poziva GIZ-a pet općina iz BiH uključeno je u realizaciju projekta Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH. Pet općina u BiH, uključujući i Općinu Tešanj potpisalo je Memorandum o saradnji koji ima za cilj unaprijediti kapacitete jedinica lokalne samouprave za procese modernizacije općinskih usluga uz pomoć tehnologije i korištenje “smart city” koncepta rješenja. Projekat provodi GIZ po nalogu njemačkog Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj u partnerstvu sa kompanijama Lanaco i DVC Sol

U sali OV-a održan je uvodni sastanak u okviru ovog projekta. Cilj sastanka je približavanje konceptu Pametnog grada, te onog što možemo očekivati od projekta.
Radi se o izradi mape puta (Akcionog plana) za digitalizaciju Općine Tešanj uz koji dobijamo pilot projekat Pametni parking kao bonus. Uvodnom sastanku prisustvovali su predstavnici Općine Tešanj (Načelnik sa saradnicima), GIZ-a, predstavnici kompanija Lanaco i DVC Solutions i
Bit Alijansa.

JU Rad dodijelila zahvalnice povodom Svjetskog dana okoliša

U sklopu aktivnosti obilježavanja 5. juna
Svjetskog dana
okoliša
, JU RAD uručio je zahvalnice pojedincima koji su dali doprinos zaštiti okoliša u Tešnju To su: Vahid Festa, Muhamed Hadžalić i Šefket Turalić. Uručenju zahvalnica prisustvovali su direktor JU Rad Adnan Lihić, predsjednik Nadzornog odbora Velid Joldić, izvršni direktor Himzo Bošnjak, izvršna doirektorica Ermelina Hatidžić (koji su uručili pojedinačno zahvalnice) i direktor Adnan Lihić.

S lijeva: Velid Joldić, Vahid Festa, Himzo Bošnjak, Muhamed Hadžalić, Ermelina Hatidžić, Šefket Turalić i Adnan Lihić

U Obrazloženju za izbor zaslužnih u zaštiti životne sredine navedeno je:

Festa Vahid

Za kontinuiran rad i doprinos zaštiti okoliša na različite načine, a posebno kroz aktivnosti uređenja i očuvanja korita i obala rijeke Usore i ribljeg fonda, kao i zbog kontinuirano dobre saradnje sa Preduzećem na prethodno spomenutim aktivnostima. Realizacijom nekoliko aktivnosti zajedno sa Preduzećem u prethodnom periodu dat je značajan doprinos u zaštiti i očuvanju vodozaštitnih zona, što je posebno važno za Preduzeće.

Hadžalić Muhamed

Zbog kontinuirane saradnje u dijelu proširenja obuhvata i povećanja broja korisnika organizovanog sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području općine Tešanj. Obzirom da je jedan od ključnih ciljeva Preduzeća na godišnjem nivou i proširenje obuhvata i povećanje broja korisnika organizovanog zbrinjavanja komunalnog otpada, to ovu aktivnost i doprinos njenoj realizaciji, smatramo posebno važnom za Preduzeće.

Turalić Šefket

Kao korisniku usluga – pojedincu, za kontinuiran rad i doprinos zaštiti okoliša na različite načine, kao i korisniku usluga – pojedincu sa najviše prijedloga i sugestija prema Preduzeću a čijom realizacijom povećavamo nivo kvaliteta naših usluga a time se povećava stepen zadovoljstva korisnika naših usluga, što nam je jedan od ključnih ciljeva.

Tarik Ibrahimović učenik generacije Mješovite srednje škole

Tarik Ibrahimović je rođen 18.04.2003. godine u Tešnju. Završio je OŠ Rešad Kadić, nakon čega upisuje Mješovitu srednju školu, smjer Tehničar za mehatroniku. Od prvog do četvrtog razreda prolazi s odličnim uspjehom 5,00 i ima primjerno vladanje. Sudjelovao je na mnogobrojnim takmičenjima iz oblasti matematike i fizike, dobitnik je više priznanja i nagrada.

Neka od njih su:

  • Kantonalno takmičenje iz fizike i matematike 2018. i 2019. godine, ostvario zapažene rezultate;
  • Međunarodno takmičenje Balkan Junior u Ohridu, osvojio sa svojim timom 5. mjesto.
  • Ljetni kamp fizike u oblasti B – elektromagnetizam i oscilacije, održan u Sarajevu, osvojio 2. mjesto.
  • Novembarski kamp fizike u oblasti B –elektromagnetizam i oscilacije u Sarajevu, osvojio 2. mjesto.
  • Takmičenje Science@homechallenge , organizator Asocijacija za napredak nauke i tehnologije, osvojio 7 mjesto.
  • Izborno takmičenje za Balkansku olimpijadu, organizator Društvo fizičara u Federaciji BiH, osvojio 7 mjesto.
  • Učešće na 25. Federalnom takmičenju iz fizike 2021.godine.
  • Pohađao kurs za CNC programiranje u Mješovitoj srednjoj školi, Tešanj, uspješno ga završio.

Poznaje rad u programima za vektorsku grafiku,(SolidWorks, Autoced), poznaje rad na 3D printerima i priprema modela od od 3D do 3D printa, poznaje Arduino programiranje i dr.

Pored svih navedenih aktivnosti i postignuća u školi i vannastavnim aktivnostima, Tarik je u slobodno vrijeme vrijedno radio u lokalnim firmama gdje je primjenjivao svoje digitalne vještine i znanje stečeno u školi. Radio je kao bravar, zavarivao, montaži metalnih sklopova, na CNC plazmi i na uzradi crteža. Ported stručnih polova radio je u pogonu za proizvodnju maski i kao radnik na berbi malina.

Nema sumnje da su rad, predanost, marljivost i trud njegovi glavni imperativi u životu, upravo bi zato Tarik trebao biti uzor mladim generacijama.

Potpisani ugovori radove na izgradnji primarne i sekundarne mreže otpadnih voda

U sali OV-a potpisan su tri ugovara za tri Lota na izgradnji Sistema prikupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u vrijednosti od 3,6 miliona KM.

Ugovori su potpisani sa:

Lot 1: Izgradnja sekundarne i tercijalne kanalizacije Jelah Polje-Novi Miljanovci-Miljanovci-Lončari. Vrijednost radova je 3.180.060,00 KM, a radove će izvoditi Inžinjerink 1 d.o.o.

Lot 2: Spajanje postojećih ispusta kanalizacije na izgrađeni primarni kolektor. Vrijednost radova je 145.536,30 KM, a radove će izvoditi Konzorcij:Dobojputevi d.d. Doboj Jug, Putovi Grude d.o.o. Grude i Balegem d.o.o. Gradačac.

Lot 3: Nastavak izgradnje kolektora B1. Vrijednost radova je 202.099.91 KM, radove će izvoditi Konzorcij: Špic:Beton d.o.o. Zenica, Tans Putevi d.o.o. Doboj JugDirektorica Dobojputevi d.o.o. Saća Prnjavorac i načelnik mr Suad Huskić potpisuju ugovor

Novi ugovori će povezati ranije izgrađene dijelove sistema.

Od 2015. godine do danas u projektovanje i gradnju 26 km primarne kanalizacione mreže na području opcine Tešanj uloženo je 11 miliona KM. U ovom iznosu nepovratna sredstva iznose 1 milion KM. Projektovano je 250 km mreže i urađen idejni projekat postrojenja za preradu otpadnih voda.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su:Ministar Ministarsva poljoprivrede , vodoprivrede i
šumarstva Ze-do kantona, koje je učesnik u finansiranju Mirsad Hadžići, predsjedavajući OV-a Amir Kurtić, pomočnik Načelnika Hamzalija Hojkurić, Arijana Brkić, Općinski pravobranilac i Himzo Bošnjak, izvršni direktor JU Rad.

Tokom lova tragično preminuo Senad Solo

    Na otvorenju sezone lova u nedjelju 6.6. u Ćifluku tokom lovandošlo je do tragedije kada je Enver Ćostović nesretno smrtno pogodio svog velikog prijatelja, lovca, Senada Solu iz Piljužića. Nakon nesretnog slučaja Enver Ćostović je bio u teškom psihičkom stanju pa je prebačen u Kantonalnu bolnicu na odjeljenje Psihijatrije.

Inače Senad Solo dolazi iz lovačke porodice. Njegov otac Ramo je od punca Huse Skopljaka iz Kaloševića naslijedio pušku, nakon njegove smrti 1945. godine, i od tada je postao strastveni lovac. Ramo je prestao loviti 1985. godine, ali je ljubav prema lovu prenio na sinove: Muju, Senada, Nihada i kćerku Sediku. Senad je bio aktivan lovac i jedno vrijeme predsjednik Lovačke sekcije Pousorje. Imao je tri kćerke.

Kafa sa Rasimom Korajlićem

U razvoju Tešnja od početka šezdesetih godina, jedan broj pojedinaca dao je svoj poseban doprinos radeći pionirski posao uvodeći nova znanja u industrijsku proizvodnju. U jednoj specifičnoj oblasti kao što je knjigovodstvo, analiza bilansa i bankarstvo bilo je takvih imena manje. Muhamed Dukatar, Sead Galijašević prvi diolomirani ekonomista su neka imena koja se na ovim poslovima počeli unositi novine. Svoje posebno mjesto, među njima, ima Rasim Korajlić diplomirani ekonomista čija je biografija ispunjena učenjem u teškim socijalnim uslovima i primjenom novih znanja u industrijskoj proizvodnji iz oblasti knjigovodstva, analize bilansa, finansija i bankarskim poslovima.

Rasim Korajlić je rođen 1941. godine u Novom Selu od oca Smaila i majke Ruvejde, rođene Čamdžić. Otac je ubijen od četnika 1943. godine u7 Zvorniku, pa je o Rasimu i bratu Ćazimu svu brigu preuzela, u teško ratno vrijeme, majka Ruvejda.

Četverogodišnju osnovnu školu završio je u Medakovu. Bili su to teški uslovi školovanja. Škola je imala jednu učionicu prizemno u koju su išla djeca iz prvog i trećeg razreda, a na spratu iz drugog i četvrtog. U to vrijeme u ovu školu išla su djeca iz Trepča, Novog Sela, Logobara, Čifluka i Medakova. Rasim je bio odličan učenik, a na želju za nastavkom obrazovanja uticao je učitelj Anto Bevanda. Za upis u Nižu realnu gimnaziju u Tešnju trebalo je obezbjediti novac za upis. Rasim je znao gdje majka Ruvejda drži rubac sa novcem, uzeo je onoliko koliko je potrebno za upis i upisao se, a nakon toga obavjetio o tome majku. Tokom školovanja u Nižoj realnoj
gimnaziji došlo je do promjena u osnovnom obrazovanju ukudanjem Nižih realnih gimnazija i uvođenjem osmogodišnjeg osnovnog školovanja tako da je Rasim završene razrede završio kao učenik OŠ Huso Hodžić.

Nakon završene osnovne škole upisuje Srednju ekonomsku školu u Doboju. Autobus je bio skup za njega pa je opet pješačio 7 km do Tešanjke pa vozom do Doboja.

Nakon zavšetka Srednje ekonomske škole prvo zaposlenje ima u Ukusu tvornici namještaja koja je imala svoje pogone u objektu gdje je danas samopoluga AS na Gornjoj čaršiji. Rasim je radio kao knjigovođa u zgradi gdje su danas prostorije boračkih organizacija. Direktor je bio Mehmedalija Škapurević, a Smail Prnjavorac je vodio računovodstvo
u okviru koga su bili i poslovi knjigovodstva. Tu su radili još Azemina Galijašević i Nura Mulabdić.

U JNA odlazi 1964. godine i nakon povratka 1966. ponovo radi u Ukusu kao finansijski knjigovođa, gdje je računovodstvo vodio Nusret Mešić.

Nakon godinu dana prelazi u Napredak koji je bio smješten u zgradi bivše osnovne škole (kasnije izgrađena zgrada hotela). U Napretku je Glavni knjigovođa, ali su mu pridodati poslovi finansijske i pravne struke.

Nakon godinu dana upisuje Ekonomski fakultet u Zagrebu. Troškove studiranja na prvoj godini finansira od prodaje jedne parcele zemlje, a od druge godine dobiva stipendiju Napretka.

Po završetka studija poziva ga Izudin Alićehajić i nudi mu posao u Pobjedi, međutim nije htio da iznevjeri Napredak koji mu je davao stipendiju, gdje je direktor bio Mehmedalija Škapurević sa kojim je već radio u Ukusu.

Napredak je tada još uvijek radio zanatski. Ranici su radili kompletan poroizvod, pa čak u tome su imali prednost zanatlije u odnosu na nove KV radnike. Bilo je vrijeme prelaska na linijsku proizvodnju gdje pojednici rade operacije. Uz dosta otpora starih radnika uspjeli su to uraditi tako što su sve starije radnike poslali na godišnji odmor, a uz pomoć stručnjaka Tekstilne škole iz Zagreba uspostavili su linije sa KV radnicima. To je bila velika prekretnica. Sloga je to uspostavila tek kada su ušli u Kombinat Demos iz Dervente. U ovom pionirskom poslu i kasnijom organizacijom knjigovodstvenog i finansijsko praćenja, uspostavio je nove metode. Postaje prepoznatljiv stručnjak Analize
bilansa koju uvodi u Napretku. U tome mu je pomoglo znanje stečeno na fakultetu od profesora koji su imali specijalizacije i znanja na zapadu gje je vladala tžišna naprednija roizvodnja.Nakon toga odlazi u Kombinat u Visoko gdje je postavljen za prvog direktora Plana i analize. Dobio je stan i seli sa porodicom krajem 1971. godine.

Bio je godinu dana u Visokom. Čuveni direktor Kombinata Mulo želio ga je postaviti za direktora Sektora uvoza i izvoza u Sarajevu. Međutim Rasim prihvata poziv od Ibrahima Hadžismajlovića direktora u izgradnji Tvornice svjećica, a kod direktora Kombinata prelazak je obrazložio privatnim razlogom jer je majka ostala sama (brat je radio u Hrvatskoj).

U Tvornicu svječica dolazi 1973. godine i radi poslove refernta za poslove analize pri čemu vrši pripreme za osamostaljenje Tvornice u OOUR jer je investicinja vođena u okviru sektora Procesne opreme Energoinvesta. Finansijski rukovodilac je bio Sead Eminagić.

Prelazi u SDK-a 1979. godine (Služba društvenog klnjigovodstva ) na poslove Analize za općinu Tešanj, IO i Skupštinu, inspekcijske poslove ZOP-a (Zakona o plaćanju), blagajne. Direktor SDK je bio Suljo Kudić.

Sljedeća dužnost je predsjednik IO Skupštine (predsjednik bio Pejo Lukić), zamjenivši Seada Galijaševića koji odlazi na mjestoto direktora Tvornice svjećica. Bilo je to vrijeme velikih infrastrukturnih radova kao što su:Izgradnja Srednjoškolskog centra, Toplana sa regulacijom rijeke, donošenje prostornih i urbanističkih planova, novi vodovod i dr. Općina nije imala stručna odjeljenja za ove poslove pa je IO učestvovao u osnivanju Razvoj projketa koji će preuzeti mnoge poslove. Za direktora je doveden Adil Alićehajić, Tešnjak koji je bio Tehnički direktor građevinske firme Radnik iz Doboja. Muhamed Brkić iz Pobjede dolazi na mjesto rukovodioca SIZ-a za stanovanje i infrastrukturu.

Nakon dvogodišnjeg mandata prelazi u Tvornicu svječica za v.d. direktora RZ Marketing i razvoj.

Nakon godinu dana prelazi PBS banku u Doboju na poslove izvršnog direktora Sektora deviznog poslovannja, gdje radi do aprila 1992. godine.

Rasim Korajlić, treći s lijeva (Šemso Ahmić zadnji desno) u Karačiju (Pakistan) sa privrednicima iz BiH i članovima privredne komore TK-a na poslovnim razgovorima

Izbjegao je iz Doboja u Novo Selo sa prodicom i samo saličnim stvarima u aprilu 1992. godine. Tokom rada u PBS bio je 1991. godine na treningu za stručnjake iz deviznog koje je organizirala Comerc
bank iz Frankfurat. Imao je ponudu za rad u ovoj banci nakon izlaska iz Doboja, ali je odbio ponudu i ostao u Tešnju. U Tešnju je dobio radnu obavezu u Slogi. Jedno vrijeme radio u novo osnovanoj Kamel banci u Zenici (osnivač Adem Mujčić), a koju napušta 1994. godine.

Firme iz Tešnja osnivaju, sa dijelom državnog kapitala, Komerc banku d.d. Tešanj, a za generalnog direktora imenovan je Rasim.

Minimalni kapital banaka raste na 15 miliona što Komerc bamnka ne može pratiti pa se udružuje sa Privrednom bankom Sana iz Sanskog Mosta i Trgovačkom bankom u Visokom. Tako nastaje ABS banka. ABS banka teško prati konkurenciju svjetskih banaka dolazi krizni period, a Rasim je postavljen za Kriznog direktora. Na kraju ovu banku je kupila Sparkasse
Bank.

Za doprinos u razvoju Općine dobio je Povelju SO Tešanj.

U penziju je otišao 2.000. godine, posvečujući se povrtlarstvu i voćarstvu.

Rasim i danas djeluje mentalno i fizički potpuno spreman da prenese svoja znanja na mlađe generacije. Radio je u Ekonomskoj školi kao predavač i njegovi učenici su danas uglavnom certificirane knjigovođe. Šteta što nije više iskorišten i novonastalim rastućim firmama.

Razgovor sa Rasimom trajao je skoro dva sata. Teško je bilo zapisati zaista dinamičnu životnu priču ovog finasnijskog i bnakarskog stručnjaka, a još teže skratiti za ovakve razgovore neubičajno dugačak tekst.

Foto zabilješka

Maturanti gimnazije Musa Ćazim Ćatić 2017/2021 pozirali su po razredima sa razrednicima na Donjoj tabili Gradine, nakon toga podijelje4ne su im Diplome u atriju MIZ-a

IV-a sa razrenikom Sabahudinom Ćemanom

IV-b razred sa razrednicom Nejrom Blažević

IV-C sa razrednicom Fahrom Hadžimehić

Stare fotogarfije

S lijeva: Šaćira Krdžalić, Fatima Turalić, Rasim Korajlić i Nisveta Mulavdić

S lijeva: Mustafa Hadžić, Rasim Korajlić, Meho Hadžić, general Kemal Korajlić, i Muharem Hadžić (Fotogarfije Rasima Korajlića)

Sa table na Gornjij čaršiji

PS

Nisam zabilježio primopredaju objekta Nafi Sadiković iz Ćifluka koja je izvršena u petak u isto vrijeme kada su maturantima dijeljene diplome. U Tešnju biti sljedeći desetak dana , tako da Dnevnika neće biti iduće sedmice, a ove je bez događaja za vikend (ako ih je bilo za zabilježiti).

O Husein Galijasevic

Rođen je rođen 17.4.1945. godine u Tešnju od oca Mahmuta i majke Zekije rođene Hodžić.

Osnovnu školu završio u Tešnju, a Mašinsku tehničku školi u Tuzli. Mašinski fakultet završio u Sarajevu.

Nakon završetka srednje škole kao stipendista radio dva mjeseca u Trudbeniku iz Doboja, da bi sa stipendijom iste firme nastavio obrazovanje u Sarajevu.

Po završetku studija radio u Trudbeniku oko 6 mjeseci, otišao u JNA i nakon povratka počeo raditi u Pobjedi Tešanj.

U Pobjedi radi na poslovima: samostalnog konstruktora pumpi za vodu, glavnog konstruktora pumpi i prečistača, šefa službe razvoja, glavnog inžinjera proizvodnje, tehničkog direktora i direktora Fabrike pumpi i hidraulike (OOUR-a), direktora razvoja Fabrika pumpi i hidraulike Pobjeda d.d., rukovodioca projektne grupe ISO 9000.

Obavljao je poslove stručnog saradnika u Minstarstvu industrije i energije i pomoćnika Ministra namjenske proizvodnje za tehniku Republike BiH

Početkom 1997. godine imenovan je na funkciju pomočnika Ministra odbrane Federacije BiH za namjensku proizvodnju. Prije penzionisanja 2007. godine bio je stručni savjetnik u Ministarstvu odbrane FBiH.

Bio je predsjednik Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje u Tešnju.

Napisao je dvije monografske knjige:Pobjeda 1954-2014-vizija, znanje, hrabrost i Lovačko društvo "Kiseljak" Tešanj 1921-2011. Desetu godinu piše Tešanjski dnevnik.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *