Potpisan ugovor o komunalnim uslugama za 2019. godinu

Danas su Općinski načelnik i Direktor JP RAD potpisali ugovor o realizaciji Programa obavljanja komunalnih usluga u oblasti komunalne higijene za 2019. godinu za Tešanj, Jelah i Tešanjku. Program uključuje čišćenje ulica, trgova i trotoara, košenje trave, krčenje rastinja, održavanje javnih česmi, upravljanje pokretnim barijerama i dr. Također Program komunalne higijene uključuje održavanje korita rijeke, padina Gradine, izletišta Kiseljak kao i poslovnih zona Bukva, Glinište, Ciglana i Ekonomija.

Novina je da je ovogodišnjim Programom putem JP RAD planirano košenje bankina na cijelom području općine, uklanjanje divljih deponija, briga o zastavi na jarbolu u Kraševu, te posebno veći udio mašinskog čišćenja ulica a posebno trotoara u Jelahu i poslovnoj zoni Bukva.

Ukupna cijena realizacije Programa komunalne higijene za 2019. godinu iznosi cca 290.000 KM.

 

Powered by WPeMatico

O Press Opcine