Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Izrada Idejnog projekta Sportsko-rekreativnog centra – sportska dvorana sa pratećim sadržajima

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Izrada Idejnog projekta Sportsko-rekreativnog centra – sportska dvorana sa pratećim sadržajima možete pogledati ovdje

About Press Opcine