Održana 25. sjednica Općinskog vijeća

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 13,00 sati održana 25. sjednica Vijeća, sa predloženim dnevnim redom:

1.Prijedlog Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja,

2.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu rasporeda budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata,

3.Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja za 2018. godinu,

4.Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj za 2018.godinu,

5.Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2018. godinu,

6.Izvještaj Općinskog načelnika za 2018. godinu,

7.Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2018. godinu,

8.Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2018. godini

9.Prijedlog Odluke o davanju zemljišta u Bukvi na korištenje firmi “MADI” d.o.o. Tešanj,

10.Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem,

11.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javno dobro-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta k.p. broj 1802/3, na lokalitetu zv.Ravne.

 

Tokom sjednice, Općinski načelnik je sa dnevnog reda povukao 9. tačku Prijedlog Odluke o davanju zemljišta u Bukvi na korištenje firmi “MADI” d.o.o. Tešanj. Ostale tačke dnevnog reda su razmatrane, te ih je Vijeće nakon rasprave i dodatnih pojašnjenja, usvojilo. Današnja sjednica Općinskog vijeća Tešanj je završena u 17,30 sati.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je subota, 02.02.2019. godine u 21,00 sat i nedjelja, 03.02.2019.godine u 14,00 sati.

 

Powered by WPeMatico

O Press Opcine