Obavještenje o završetku grijne sezone 2018./2019.

Broj : 70-04/19

Datum, 22.04.2019. god.

 

Na osnovu člana 15.stav 3. Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije (Općinsko vijeće Tešanj, Godina XLV,broj : 4 od 09.05.2012. godine) i Statuta JP Toplana d.d. Tešanj, a u cilju informisanja korisnika usluge isporuke toplotne energije od strane JP ” Toplana ” d.d. u vezi završetka grijne sezone 2018./2019. godinu, dostavlja se:

                                                                     

                                                                              OBAVJEŠTENJE

 

Imajući u vidu da su se ispunili  vremenski uslovi za završetak  grijne sezone, koji su propisani članom 15. stav 3. Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije, te Vas obavještavamo da se grijna sezona 2018./2019. godina  završava 22.04.2019. godine.

Molimo sve naše korisnike u slučaju bilo kakvih nejasnoća da se obrate na info telefon Toplane: 032/650-508 ili na broj dežurnog instalatera distribucije : 063-280-538

 

JP ” Toplana ” d.d. Tešanj

O Toplana Tesanj