Spisak studenata-aplikanata koji su u konkurenciji za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2018/2019. godinu – konačna preliminarna lista

Kandidati koji su konkurisali, a ne nalaze se na konačnoj preliminarnoj listi, imaju pravo ulaganja žalbe. Žalba se podnosi Ministarstvu obrazovanja ZDK u roku od 8 dana od dana objavljivanja konačne preliminarne liste.

Spisak možete pogledati ovdje

Powered by WPeMatico

About Press Opcine