Nastavak uređenja poslovne zone Ciglana-Glinište

Realizirajući strateški cilj Opremanje poslovnih zona sa infrastrukturnim sadržajima, Općina Tešanj je na Poziv Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona o subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini, aplicirala za sredstva potrebna za realizaciju projekta Sanacija i proširenje komunalne infrastrukture saobraćajnica I i III Poslovne zone Glinište (PZ “Ciglana-Glinište”).

Projekat ukupne vrijednosti 211.340,61 KM finansirat će se sredstvima Miistarstva za privredu u vrijednosti 150.000,00 KM uz učešće Općine Tešanj od 61.340,61 KM.

Izgradnja saobraćajnica sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom u Poslovnoj zoni Glinište je započela 2011. godine realizacijom I faze projekta. S obzirom na finansijsku vrijednost investicije realizacija samog projekta se odvijala fazno, u zavisnosti od priliva finansijskih sredstava.

Predmet ovog Projekta je dio saobraćajnica koji se realizovao u samom početku uređenja Poslovne zone Glinište. Zbog nedostatka sredstava saobraćajnice su asfaltirane samo nosivim slojem asfalta, a projektom je predviđen i habajući sloj. U toku eksplatacije ali i izgradnje poslovnih objekata, novih saobraćajnica, kroz protekle godine došlo je do oštećenja nosivog sloja asfalta koji otežava sigurno odvijanje saobraćaja. Ovim Projektom je predviđeno da se izvrši frezanje nosivog sloja asfalta i uradi habajući sloj debljine 5 cm. Osim toga na ovim saobraćajnicama asfaltirat će se trotoari kako bi se obezbjedio i bezbjedan saobraćaj za pješake, te izgradnja 28 stubova javne rasvjete sa 30 LED svjetiljki kako bi se Poslovna zona Glinište privela krajnjoj namjeni i obezbjedilo adekvatno poslovno okruženje postojećim i budućim poslovnim subjektima.

Powered by WPeMatico

O Press Opcine