PETica

Nemojte se truditi da samo vi budete dobri,

već da i svijet što ga iza sebe ostavljate postane dobar.

Bertolt Brecht

PETica deset godina zaredom. To nije malo i ne dešava se baš često. Upravo je projekat prikupljanja PET ambalaže (pod simboličnim nazivom PETica) obilježio svoj deseti rođendan. A kako je sve počelo?

Općina Tešanj je usvojila novu strategiju razvoja 2007. godine u kojoj je proklamovana vizija: Tešanj – sredina ekološke svijesti, čistoće i reda. Na neki način je Tešanj kao sredina putem lokalnog rukovodstva, odnosno lokalne politike, shvatila potrebu stavljanja naglaska na okolinu ne čekajući da se takav pristup stavi u prioritete sa viših nivoa. U okviru Strategije razvoja općine Tešanj bilo je projekata koji su imali za cilj rješavanje ključne infrastrukture kako bi se vizija podržala: prikupljanje i odlaganje smeća, dovoljne količine vode, odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda, dugoročno rješavanje deponije i reciklaža otpada. Veliki projekti zahtjevaju dobru pripremu, prolazak kroz sve faze planiranja i izrade potrebnih dokumenata, fokusiranje prioriteta i alociranje resursa tako da takvi projekti traju godinama prije konačnih efekata.

Ali mnogo toga se može istovremeno uraditi ako postoji društveni aktivizam i sinergija između građanskih inicijativa, nevladinih organizacija i javnog sektora. Moguće je na bazi istinskog partnerstva izgraditi efikasan i efektivan društveni mehanizam koji ne služi za promociju bilo koga nego služi suštini života lokalne zajednice. Takva jedna građanska ideja/inicijativa se pojavila od sugrađanina Šefketa Turalića prije deset godina. Spremnost lokalne uprave ili kako se često kaže, lokalne vlasti, da prihvati takvu inicijativu nije izostala. Ali isto tako nije izostala ni spremnost nevladinog sektora kroz već aktivno udruženje EKO-MLADI iz Jablanice. I naravno, nije izostala spremnost rukovodstva osnovnih i srednjih škola da ulože dodatne napore izvan redovnih školskih aktivnosti i postanu ključni partneri u projektu kako bi djeca dobila priliku. I na kraju, postojao je i partner na strani privrede, firma koja je imala interes otkupiti PET ambalažu za svoj proizvodni proces, firma Omorika iz Doboja ali i podrška nekih firmi iz Tešnja ovom projektu.

Protokol o partnertsvu u projektu je potpisan 11. decembra 2009. godine. Akcija je započela već u ponedjeljak, 14. decembra 2009. godine (Općina Tešanj i Udruženje Eko-mladi su obezbjedili potrebnu opremu sivm školama). Protokol o zajedničkom učešću u projektu prikupljanja i organizovanog otkupa PET ambalaže su potpisali Općina Tešanj, devet osnovnih i tri srednje škole sa područja općine Tešanj posredovanjem Udruženja Eko-mladi i preduzeće Omorika, Doboj.

Bio je veliki izazov održati projekat deset punih godina. Nisu svi partneri imali isti fokus tokom svih ovih godina i dolazilo je do devijacija, ali vrijednost je u činjenici da projekat živi i danas. Ipak treba odati priznanje udruženju EKO-MLADI, Jablanica koje je svih godina imalo koordinaciju, monitoring i izvještavanje. I naravno, neformalni monitoring, najbolji osobni primjer i osobni pritisak da se projekat održi tokom svih ovih deset godina pružao je upravo naš sugrađanin koji je i dao ideju, g-din Šefket Turalić. Uz to, posljednjih godinu dana je proširena i inovirana ideja sa rešetkastom bocom od čeličnog materijala u koju građani i uposleni na mnogim mjestima mogu odlagati PET ambalažu. I ova ideja je potekla od g-dina Šefketa Turalića, a prve tri rešetkaste boce je našem gradu poklonila firma SARAČEVIĆ.

About Fuad Sisic

Komentariši