Sastanak sa zastupnicom u Parlamentu FBiH

Zastupnica u Parlamentu FBiH Adisa Kokić-Hinović posjetila je Općinu Tešanj, i ovom prilikom, sa Općinskim načelnikom Suadom Huskićem razgovarala o zahtjevima koje je Općina uputila prema FBiH u vezi sa poplavama iz augusta 2019. godine. Iako se Općina Tešanj obraćala Vladi FBiH po metodologiji za pružanje pomoći, do sada nije stigla pomoć.

Zastupnica u Parlamentu FBiH informirala je Načelnika o zastupničkim pitanjima koje je postavljala i odgovorima koje je dobila, te je najavila da će ustrajati na upućivanju inicijative za pomoć po ovom osnovu.

Ukupna procijenjena šteta od poplave u augustu 2019. godine je 3.831.843,00 KM, od toga na oštećenim materijalnim dobrima 1.156.370,00 KM , dok je na uništenim materijalnim dobrima 2.617.238,00 KM.
Procijenjene štete u vlasništvu pravnih lica su 1.984.617,00 KM, a u vlasništvu građana 1.847.226,00 KM. Procjena šteta na domaćinstvima (stambeni objekti, kuće…) je 1.203.438,00 KM.

Dodijeljena je pomoć građanima u cilju saniranja šteta na 278 stambenih objekata u iznosu od 383.753,00 KM. Za provođenje hitnih mjera sanacije šteta, putne infrastrukture, vodotoka, odvoza otpada, dezinfekcije i deratizacije prostora utrošeno je 183.657,78 KM.

Još uvijek nemamo izjašnjenje federalnog nivoa vlasti kada je pomoć po ovom osnovu u pitanju, dok je podrška ZDK i drugih uplaćena u iznosu od 100.553.00 KM.

Powered by WPeMatico

O Press Opcine