Sporazum o saradnji sa pet italijanskih općina

Općina Tešanj potpisala je sporazum o saradnji sa pet italijanskih općina u regiji Brescia: Costa Volpino, Rogno, Pian Camuno, Angolo Terme i Salero. Općinski načelnik Suad Huskić sa načelnicima općina Maglaj i Zavidovići u okviru zajedničke posjete Republici Italiji, u ime Općine Tešanj, potpisao je sporazum o saradnji iz oblasti kulture, sporta, turizma i ekonomije, kao okvir buduće saradnje, sa ovim, ali i drugim općinama iz ove regije.

Bila je ovo uzvratna posjeta, budući da su predstavnici općine Costa Volpino u prtethodnoj godini posjetili općinu Tešanj. Inicijator ove saradnje i potpisivanja protokola je udruženje Ljiljan, koje okuplja ljude porijeklom iz BiH u ovoj regiji. S obzirom da se radi o općinama u kojima žive ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine, ova posjeta je imala za cilj da pruži i podršku našim sugrađanima u njihovoj integraciji u Republici Italiji, ali još više u očuvanju njihovog identiteta, očuvanja veza sa domovinom Bosnom i Hercegovinom.
Tokom boravka, načelnici općina Tešanj, Maglaj i Zavidovići posjetili su dopunsku školu i uručili poklone za djecu koja pohađaju ovu školu i obnavljaju znanje bosanskog jezika, kulture i običaja naše domovine. Nakon posjete općinama i prezentacije istih, nedvosmisleno se vidio potencijal za saradnju u različitim sferama.
Svim događajima je prisustvovao i aktivno učestvovao i generalni konzul u Milanu, Dragan Mihaljević.

Powered by WPeMatico

About Press Opcine