Coronavirus: Informacija (02.4.2020, 9,00 sati)

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 406 osoba, a period samoizolacije je završio za 48 osoba. Novih u samoizolaciji je 38. Jučer su poslana 2 uzorka na analizu i isti su negativni. Oba zaražena pacijenta sa područja općine su još uvijek smještena u Kantonalnoj bolnici Zenica, stabilni su i u fazi oporavka.
Prema podacima Policijske stanice Tešanj u protekla 24 sata nije evidentiran niti jedan slučaj nepoštivanja zabrane kretanja od 20:00 do 05:00, a zabilježen je 1 prekršaj  po pitanju kršenja samoizolacije .

Od strane Službe za asanaciju, vodosnabdjevanje i čistoću JP Rad prema planu je izvršeno  pranje i dezinfekcija saobraćajnica u Tešnju (Trg žrtava 3. avgusta – kružni tok, MUP, Dom zdravlja, Bolnica  i Dolac-Ul. Patriotske Lige-Simetrale).

Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Tešanj je proteklog dana, prema ranije izdatom naredbom Općinskog štaba CZ Tešanj izvršila dezinfekciju 46 poslovnih objekata površine 2710 m2

Kontrolom objekata kojima je dozvoljen rad: pekare, mesnice, poljoprivredne apoteke, marketi sa prehrambenim proizvodima i sredstvima za higijenu, skrenuta je pažnja da dezinfekciona sredstva za ruke drže ispred objekata kao i postavljanje dezbarijera za obuću. Cilj ove mjere je da se spriječi unos virusa u objekat. Zaštitna oprema za uposlenike se u većini objekata ispravno koristi.

Većina građana poštuje Naredbu o korištenju zaštitne opreme rukavice i maske. Nekoliko prolaznika upoznato da je obaveza nositi masku i da kao alternativu u nedostatku maske mogu nositi šal sa 2-3 sloja ubrusa preko usta i nosa.

Obilaskom Dobropolje, Mekiš, Karadaglija, Jablanica, Roše, uočen je vrlo mali broj prolaznika, nije zabilježeno niti jedno grupisanje ili zadržavanje mještana na ulici.

Powered by WPeMatico

O Press Opcine