JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj započeo sa serološkim testiranjima na antitijela COVID-19

Od 26.05.2020 godine JZU Dom zdravlja Tešanj “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj u službi Laboratorijske dijagnostike obavlja testiranje na 2019-nCOV IgG / IgM, testovima koji se temelje na imunoflouorescentnoj i imunohromatografskoj metodi. Ovo testiranje se koristi za detekciju 2019 Novel koronavirus (2019)-Ncov IgG i IgM antitijela u humanom serumu/plazmi. Test je namijenjen samo za upotrebu od strane profesionalno obučenog osoblja.

Cijena pojedinačnog testa je 30,00 KM.

Šta ovim testom možete otkriti?

U uzorku pune krvi (plazma ili serum) prikupljene ili iz prsta ili vadjenjem krvi iz vene, dobiju se rezultati za samo 10-15 min. Rezultati pokazuju prisustvo ili odsustvo IgG i/ili IgM antitijela. Test je pogodan za otkrivanje i bolesnih i izliječenih osoba, sa posebnim naglaskom na asimptomatskim slučajevima (osobe koje su zarazne a nemaju simptome bolesti).
1. Ukoliko su u krvi prisutna (pozitivna) samo IgG anti-tijela osoba je bila inficirana, razvila je imunitet, nije zarazna, ne treba terapiju.

2. Ukoliko su u krvi pozitivna IgM anti-tijela osoba trenutno ima infekciju (bez obzira na prisustvo ili odsustvo simptoma), razvija imunitet, ali je zarazna. U skladu sa uputama Epidemiološke službe neophodna je samoizolacija i kontrola testa nakon 14 dana. Ako je osoba duže od 7 dana bila ranije u samoizolaciji potrebna je kontrola testa nakon 7 dana.

3. Ukoliko su pozitivna i IgG i IgM anti-tijela osoba još uvijek ima prisutnu infekciju i postepeno razvija trajni imunitet. U skladu sa uputama Epidemiološke službe neophodna je samoizolacija i kontrola testa nakon 14 dana. Ako je osoba duže od 7 dana bila ranije u samoizolaciji potrebna je kontrola nakon 7 dana.

4. Ukoliko su negativna oba antitijela-IgG i IgM osoba nema znakova imuniteta na COVID-19, ali se ne isključuje da infekcija postoji u ranoj fazi. Ako postoji sumnja na kontakt ili su prisutni simptomi ponoviti test za 3-7dana.
Inače, u molekularnoj i serološkoj dijagnostici COVID-19 infekcije danas koristimo dvije osnovne vrste testova:
PCR testovi, kojim se otkriva prisutnost virusa uzimanjem brisa nosa/ždrijela-zlatni standard za odredjivanje, u prvoj fazi epidemije, je li netko inficiran ili ne. Nakon izlječenja test je negativan.
Manjak je što ne može otkriti osobe s imunitetom, visoka cijena, kompleksnost (traži posebnu opremu i više sati rada dobro obučenog osoblja- od tehnike samog uzimanja brisa, do rada na aparatima) i oscilacije prisutnosti samog virusa na sluznici s koje se uzorak uzima-nije rijetkost da je test ponavljano negativan iako pacijent ima sve simptome, CT promjene na plućima i bio je jasno izložen COVID-19 infekciji.
Otkrivanje specifičnih antitijela IgG i IgM
Uzorak je puna krv (plazma ili serum) prikupljena ili iz prsta ili vadjenjem krvi iz vene a rezultati su gotovi za samo 10-15 min. Test je pogodan za otkrivanje i bolesnih i izliječenih osoba, i poseban naglasak je na asimptomatskim slučajevima.
Mana je što negativni rezultati ne isključuju infekciju – antitijela možda nisu imala dovoljno vremena da se formiraju, osobe koje su se pokazale negativnima treba ponovno testirati za nekoliko dana, a pozitivne rezultate treba potvrditi i drugim metodama PCR ili radiološki u izraženijim slučajevima.
Novije studije su dokazale porast antitijela već u prvom tjednu infekcije i to u početku IgM, a nakon toga i IgG antitjela, čak i kod pacijenata koji su PCR tehnikom bili negativni na COVID-19.
Rast razine antitijela počinje 5-6-og dana od početka infekcije, pri čemu je prisutnost antitijela u prvih 7 dana

Izvor: dztesanj.ba.

Powered by WPeMatico

O Tesanj Net