Zahvalnice za firme Belif i Oaza

Općinski načelnik Suad Huskić i Direktor Sportsko-rekreacionog centra Safet Jašić uručili su zahvalnice vlasnicima firmi Belif Ademu Šišiću i Oaza Arminu Hrviću, za podršku u uređenju i održavanju bazena na Kiseljaku. Firma Oaza obezbijedila je vodu, a firma Belif sredstva za održavanje bazena.

Tokom ljeta na obnovljenom bazenu na Kiseljaku, zabilježena je posjeta preko 4.600 kupača, a kroz školu plivanja, 70 djevojčica i dječaka je naučilo plivati.

O Press Opcine