Sadnja različitih vrsta sadnica na teritoriji općine Tešanj

U toku je sadnja različitih vrsta sadnica na teritoriji općine Tešanj. Posađeno je 125 sadnica smrče, 200 sadnica tuja, 20 sadnica voćki ( kruška, jabuka, kajsija).

Akcija sadnje se provodi u saradnji sa UNDP-om. UNDP je donirao 125 sadnica, a Općina Tešanj je obezbijedila 500 sadnica različitih vrsta sadnica. BBI banka je donirala 20 sadnica voćki.

Aktivnost se provodi u saradnji sa Sportskim- ribolovnim društvom Jelah, JP RAD Tešanj, kao i sa 9 mjesnih zajednica koje su izrazile želju za učešćem u akciji sadnje sadnica stabala. Oko 150 sadnica su posadili radnici koje angažuje Općina Tešanj, a na lokacijama koje su ranije određene u sklopu planskih aktivnosti kroz Strategiju razvoja općine Tešanj.

O Press Opcine