Istraživanje vodnog potencijala Bobarskog polja

Općinski načelnik i predstavnik firme GeoAVAS iz Sarajeva, nakon provedene procedure javne nabavke potpisali su ugovor za Istraživanje vodnog potencijala Bobarskog polja. To podrazumijeva površinska raskopavanja, probne bušotine, laboratorijske analize, te izradu stručnih podloga za gradnju novih bunara za vodosnabdijevanje.

Istraživanje bi trebalo pokazati vodni potencijal cijelog polja, dati stručne odgovore na pravila i principe zaštite prostora, analizirati tokove podzemnih voda, te ukazati na mogućnosti gradnje novih bunara za vodosnabdijevanje.

Nadamo se dobrim rezultatima i mogućnosti gradnje novih bunara poput onog koji je pušten u rad u maju 2018. godine nakon čega nemamo redukcija vode. Ovo je dio ciljeva iz Strategije razvoja općine Tešanj, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Vrijednost potpisanog ugovora je 60 000 KM, a sredstva su obezbijeđena iz koncesija putem Ministarstva privrede ZDK.

O Press Opcine