Edukacija poljoprivrednika

U Centru za kulturu i obrazovanje Tešanj, u saradnji Općine sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Sarajevo, održana je edukacija poljoprivrednih proizvođača. Predavači su bili dekan Poljoprivrednog fakulteta Prof dr. Muhamed Brka, Doc. dr. Jasmin Grahić i Doc.dr.Almir Toroman.
Općina Tešanj duži niz godina daje podršku razvoju poljoprivrede na području naše općine, tako da je uz realizaciju Programa općinskih poticaja poljoprivrednoj proizvodnji, programa podrške proljetnoj sjetvi, a uskoro i jesenskoj sjetvi poljoprivrednih kultura održana i edukacija na temu Stanje i perspektive razvoja stočarstva na općini Tešanj i Biljna proizvodnja i prerađivački kapaciteti.

O Press Opcine