Saziv za Konstituirajuću sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 13. i 19. i 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18),

S A Z I V A M

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana u utorak, 29.12.2020. godine s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj

D N E V N I R E D

  1. Izbor Verifikacione komisije,
  2. Izvještaj Verifikacione komisije o verifikaciji mandata vijećnika,
  3. Svečana izjava vijećnika,
  4. Izbor predsjedavajućeg Vijeća i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća i svečana izjava predsjedavajućeg Vijeća, zamjenika predsjedavajućeg Vijeća i Općinskog načelnika,
  5. Obraćanje gostiju.

Napomena:

  • Shodno čl. 70.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj, Zapisnik – prijedlog kandidata za izbor i imenovanje predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg vijeća će biti dostavljen naknadno nakon što Komisija za izbor i imenovanje obradi pristigle prijedloge političkih stranaka.
  • Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: subota, 02.01.2021.godine u 21,00 sat i nedjelja, 03.01.2021.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

 

O Press Opcine